Ukazał się IV tom „Pro memoria”. Zapiski kard. Wyszyńskiego z lat 1956-1957

Zapiski z lat 1956-1957 związane są z czasem powrotu kard. Stefana Wyszyńskiego do posługi po trzyletniej nieobecności spowodowanej uwięzieniem • "Pro memoria" to 27-tomowe dzieło, na które składają się tysiące notatek Prymasa Tysiąclecia sporządzonych od 1948 do 1981 roku • Do tej pory, łącznie z czwartym, ukazało się osiem pierwszych tomów

Zapiski Prymasa Tysiąclecia z lat 1956-1957, po powrocie z trzyletniego internowania, dotyczą m.in. pracy duszpasterskiej w obu archidiecezjach: warszawskiej i gnieźnieńskiej oraz odnowienia kontaktów ze środowiskami katolików świeckich.

Tom ten opisuje również intensywny czas w kontaktach państwa i Kościoła, kard. Wyszyński relacjonuje spotkania z przedstawicielami władz, ale również podróż do Włoch w 1957 roku.

Ważnym wydarzeniem związanym z tym czasem jest także rozpoczęcie Wielkiej Nowenny – programu duszpasterskiego przed tysiącleciem chrztu Polski, który prymas przygotował jeszcze podczas pobytu w Komańczy.

Redaktorem czwartego tomu jest Michał Białkowski we współpracy z Moniką Wiśniewską.

Zainaugurowana w 2017 r. seria wydawnicza „Pro memoria” jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisków Prymasa Tysiąclecia – opatrzonych aparatem naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy.

Tysiące codziennych notatek z ponad 30 lat posługi zostanie zebranych w 27 tomach „Pro memoria”. Do tej pory, łącznie z czwartym, ukazało się osiem pierwszych tomów, które obejmują zapiski od 1948 do 1961 roku.

  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948–1952
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 3: 1953–1956
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 4: 1956-1957
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 5: 1958
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 6: 1959
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 7: 1960
  • Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 8: 1961

Wydanie jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu podmiotów: Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej, dla którego jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach centralnego projektu badawczego ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.