Trzynastu diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Kim są nowi księża?

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, udzielił w sobotę 28 maja święceń prezbiteratu diakonom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie.

Spośród 13 diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu, 8 przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a 5 w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Mszy świętej z udzieleniem święceń będzie przewodniczył o godz. 10:00 w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Święcenia kapłańskie przyjmą diakoni z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie:

Adam Janowski z parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, 27 lat. W 2009 ukończył kurs lektorski prowadzony przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. W czasie formacji seminaryjnej odbył praktyki duszpasterskie w Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji w Lublinie. W ostatnim roku szkolnym posługiwał w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim i był katechetą w szkole podstawowej.

Piotr Kostrzewa z parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie, 26 lat. Przed wstąpieniem do seminarium przez rok studiował dietetykę na SGGW. Od najmłodszych lat służył przy ołtarzu, był również lektorem w duszpasterstwie akademickim św. Anny. W trakcie formacji odbył praktyki w Świątyni Opatrzności Bożej oraz w parafii Dobrego Pasterza na Woli.

 

Łukasz Krymel z parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, 25 lat. Po maturze przez rok studiował finanse i rachunkowość w Łodzi, a później wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Praktyki diakońskie odbywał w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.

 

Dominik Kulczycki z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwówku Śląskim, 34 lata. Po maturze studiował inżynierię środowiska na Politechnice Wrocławskiej. W tym czasie angażował się w działalność charytatywną prowadzoną przez duszpasterstwo akademickie „Redemptor” we Wrocławiu oraz udzielał się jako wolontariusz w fundacji „Dobrze, że jesteś”. Po przeprowadzce do Warszawy i przed wstąpieniem do seminarium formował się we wspólnocie prowadzonej przy parafii św. Franciszka z Asyżu na Okęciu.

Bartosz Marciniak z parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, 28 lat. Po maturze, w 2014 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 2021 roku obronił pracę magisterską z egzegezy i teologii Pisma Świętego pt. „Powołanie Jeremiasza w świetle jego wyznań” na Akademii Katolickiej w Warszawie. 15 maja 2021 roku przyjął święcenia diakonatu.

 

Szymon Migalski parafii św. Judy Tadeusza w Częstochowie, 39 lat. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył studia magisterskie na wydziale elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, a później obronił doktorat na uniwersytecie w Cardiff. Święcenia diakonatu przyjął 15 maja 2021 roku.

 

Adam Rzeczkowski z parafii św. Rocha w Jasieńcu, 26 lat. Po ukończeniu Technikum Informatycznego w Jasieńcu wstąpił do seminarium w 2015 roku. W seminarium i na parafiach praktyk posługiwał jako organista. Po piątym roku formacji odbył roczną praktykę duszpasterską w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 7 grudnia 2021 roku.

 

Paweł Skowron z parafii w Szewnie koło Ostrowca Świętokrzyskiego, 48 lat. Przed seminarium kilkanaście lat spędził za granicą.

 

oraz z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie:

Paweł Cygler z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Warszawie, 32 lata. Od 10 lat związany z parafią św. Augustyna w Warszawie, gdzie ma swoją wspólnotę neokatechumenalną. Przed seminarium ukończył studia na kierunku zarządzanie i pracował w agencji reklamowej.

 

Piotr Jaczewski z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, 27 lat. Po maturze, w 2014 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie. W czasie formacji odbywał praktyki misyjne w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech, na Litwie, na Islandii i w USA. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 2021 roku.

 

Shalva Markozashvili z parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi, 26 lat. W 2010 roku przyjechał do Warszawy, aby tutaj kontynuować edukację. Po maturze, w 2014 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater”. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 2021 roku.

 

Francesco Vitale z parafii Matki Bożej z Lourdes w Gorizii we Włoszech, 28 lat. Po zdaniu matury, w 2013 roku rozpoczął formację w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym “Redemptoris Mater” w Warszawie. W ciągu dziewięciu lat formacji odbywał praktyki misyjne we Włoszech oraz posługiwał w ekipie katechistów wędrownych odpowiedzialnych za diecezje częstochowską, sosnowiecką i kielecką.

 

Michał Jan Wojutyński, 36 lat, pochodzi z Radomia. W 1999 roku rozpoczął formację na Drodze Neokatechumenalnej. Uzyskał tytuł magistra teologii na Akademii Katolickiej w Warszawie. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Augustyna w Warszawie.