Trwa tydzień modlitw o abstynencję dzieci i młodzieży

Troska o zachowanie abstynencji od alkoholu przez dzieci i młodzież to główna intencja tegorocznego, 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczął się w ostatnią niedzielę karnawału, 15 lutego i potrwa do soboty 21 lutego. Tydzień przebiega pod hasłem „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

W nawiązaniu do tradycji chrześcijańskiej, Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału. Głównym motywem jest wynagradzanie za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych, włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne nałogi, a także wypraszanie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości przypomina, że „w każdej dobrze funkcjonującej parafii powinien to być tydzień zintensyfikowanej pracy trzeźwościowej”. Powinna zostać podjęta m.in. próba stworzenia zespołów apostolstwa trzeźwości i grup modlitewnych, a także włączenia dzieci i młodzieży do różnych wspólnot formacyjnych, w tym do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Jest to ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim.

W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest głównie przez modlitwę różańcową, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Wstrzemięźliwość w Dziecięcej Krucjacie oznacza powstrzymanie się od używania alkoholu, papierosów i innych środków oraz od takiego stylu życia, które niszczy zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Według nauki Kościoła, wszystkie dzieci i cała młodzież są zobowiązani do całkowitej abstynencji aż do osiągnięcia wieku dojrzałego.

W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu duszpasterze powinni zachęcać miejscową wspólnotę do podjęcia konkretnych czynów miłości, przejawiających się głównie w podejmowaniu decyzji abstynencji okresowej lub na całe życie. Dlatego w parafii powinny być wyłożone na widocznym miejscu tzw. Księgi Trzeźwości.

Każdy dzień tygodnia modlitw przebiegać będzie pod znakiem modlitwy w konkretnej intencji. Poniedziałek 16 lutego będzie dniem modlitwy za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w duchu wiary, miłości i trzeźwości.

Wtorek 17 lutego wypełni modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby w swojej pracy kierowali się zawsze dobrem dzieci i wychowywali do wolności od uzależnień.

Środa 18 lutego (Środa Popielcowa) to dzień modlitwy za stanowiących prawo i rządzących, aby chronili dzieci przed rozpijaniem i demoralizacją.

W czwartek 19 lutego nastąpi modlitwa za kapłanów, aby poprzez gorliwą pracę duszpasterską, pomagali dzieciom zachować abstynencję od alkoholu.

Z kolei piątek 20 lutego przebiegnie pod znakiem modlitwy za młodzież – „aby trwając w trzeźwości, przygotowywała się do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie”.

ostatni dzień tygodnia, sobota 21 lutego, wypełni modlitwa za dzieci, aby „otoczone troską rodziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od alkoholu”.

Na stronie www.duszpasterstwotrzezwosci.pl zachęca się do wysłuchania (w plikach .mp3) audycji znanego duszpasterza młodzieży i psychologa ks. Marka Dziewieckiego, nagranych na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to obok obchodzonego w sierpniu miesiąca abstynencji jedno z najważniejszych działań podejmowanych przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości w Polsce. Jego przewodniczący bp Tadeusz Bronakowski wielokrotnie przypominał, że przesłanie Tygodnia jest jasne: wobec dramatycznych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu wierni modlą się o łaskę trzeźwości dla bliźnich.

Drugi cel ma charakter profilaktyczny. Rozpoczęcie modlitw jeszcze w okresie karnawału ma pokazać wyraźnie, że chrześcijanin wezwany jest do trzeźwości w każdych warunkach, także podczas zabawy”. Trzecim celem Tygodnia jest wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa.

 

KAI