Teologia w systemie blended-learning. Jedyne takie studia w Polsce

Oprócz niestacjonarnych studiów magisterskich z teologii, Akademia Katolicka ma wśród swoich propozycji formę mieszaną (tzw. blended-learning). Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej, czy miejsca zamieszkania nie mogą często przyjeżdżać na uczelnię.

Akademia Katolicka proponuje tym osobom sześcioletnie studia kształcenia na odległość. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia w systemie mieszanym adresowane są do zainteresowanych teologią, mieszkających daleko od Warszawy lub poza granicami Polski. Wśród studentów i absolwentów są osoby m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Białorusi, Ukrainy a nawet z Australii.

– Studiowanie w formie blended-learning pozwala mi połączyć pracę na etacie z poszerzaniem wiedzy i pogłębianiem wiary. Przyczynia się do mojego wzrostu duchowego i intelektualnego – mówi jedna ze studentek.

Szczegóły rekrutacji oraz więcej informacji na temat kierunku znajduje się >>na stronie internetowej<<.