„Ten pontyfikat powinien trwać w nas”. W tym roku Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”

Pod hasłem "Jan Paweł II. Cywilizacja życia” odbędzie się w tym roku, 15 października, XXIII Dzień Papieski. "Staramy się wydobywać z przesłania Jana Pawła II co roku jakieś ponadczasowe elementy, które by pokazywały, że ten pontyfikat się zarazem skończył i nie skończył" - mówił kard. Kazimierz Nycz w czasie konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich, zorganizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia

Ogłaszając hasło XXIII Dnia Papieskiego, kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przypomniał, że działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to z jednej strony wsparcie materialne młodzieży dzięki zbiórkom funduszy na stypendia, a z drugiej strony promocja pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II.

– To już prawie 18 lat od śmierci Jana Pawła II. Papieskie dokumenty, kazania, przemówienia, całe dzieło Papieża, coraz bardziej się oddala, a dla młodego pokolenia staje się już praktycznie mało znane. A przecież wierzymy i wiemy, że w tym nauczaniu jest zawarte przesłanie ponadczasowe – aktualne nie tylko dla tamtego czasu, ostatniego 25-lecia poprzedniego wieku, ale i przesłanie na przełom tysiącleci oraz na pierwsze pół wieku XXI. Dlatego staramy się wydobywać z tego przesłania co roku jakieś ponadczasowe elementy, które by pokazywały, że ten pontyfikat się zarazem skończył i nie skończył: powinien trwać w nas, w Kościele, w świecie, bo wartości i przesłanie, które przynosił, jest wielkim przesłaniem – mówi metropolita warszawski.

Aktualność hasła „Cywilizacja życia” zdaniem kard. Nycza nie wymaga specjalnego tłumaczenia. Ta aktualność jest bowiem oczywista „w kontekście tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, w kontekście rodziny, dzieci, młodzieży, ale także w kontekście wojny, która trwa i każdej chwili grozi rozszerzeniem”. – Mówienie o cywilizacji życia, o której mówił Jan Paweł II, wydaje się więc niezwykle ważne – dodał.

– Życie pełne, obfitujące we wszelkie dobra! Któż z nas nie marzy o czymś takim? Oto obietnica Jezusa zapisana w Ewangelii wg. św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). To zapewnienie Jezusa św. Papież Jan Paweł II cytuje już w pierwszych wersetach encykliki poświęconej wartości życia. Przypomina, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. Od tych pierwszych słów pochodzi sam tytuł encykliki: „Ewangelia życia”, „Evangelium vitae”. Tak, bo życie jest darem od Boga i to jest dla nas Radosna Nowina, Ewangelia – tłumaczył hasło kolejnego Dnia Papieskiego ks. Jarosław Wojtkun, teolog moralista, b. rektor WSD w Radomiu.

Pełnia życia człowieka „przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania człowieka, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga”. Tym niemniej rzutuje ona także na „wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia także w jego fazie doczesnej” – tłumaczył ks. Wojtkun. – Tymi słowami wprowadza św. Jan Paweł II do lektury swojej encykliki na temat Radosnej Nowiny życia i zaprasza do szerzenia cywilizacji życia. Używanej zamiennie z terminem: kultura życia.

– Kultura życia z kolei tworzy cywilizację miłości. Jakie to ważne dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się walka o ocalenie życia (jeśli tak będzie jeszcze w październiku 2023), o prawo do życia w wolności i w pełni właściwej dla miłości. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego, co to słowo oznacza – wyjaśnił ks. dr Jarosław Wojtkun.

Podczas XXII Dnia Papieskiego jak co roku prowadzona była zbiórka kościelna i publiczna oraz akcja SMS na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

W ramach zbiórki kościelnej ok. 10 tys. wolontariuszy w parafiach w całej Polsce zebrało 8 mln 456 tys. 938 zł i 42 gr. Zbiórka ta odbyła się także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii i USA.

Zbiórka publiczna została przeprowadzona przez 140 sztabów w całym kraju. Wolontariusze zebrali 783 tys. 638 zł i 73 gr. Poprzez akcję SMS darczyńcy wsparli Fundację kwotą 66 tys. 37 zł i 56 gr, wysyłając ponad 13 tys. tekstowych wiadomości.

W zeszłym roku przeprowadzona została ponadto e-zbiórka za pomocą wirtualnych puszek – zebrano w ten sposób 49 tys. 213 zł.

Łącznie w zbiórkach zebrano ponad 9,3 mln zł. Środki zebrane podczas Dnia Papieskiego i wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych (ponad 2,1 mln zł) pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego dla blisko 2 tys. stypendystów, w tym 70 osób z Ukrainy.

Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można także wesprzeć, przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS Fundacji: 0000150776. W ub. roku z tytułu 1% wyniosły 296 tys. 427 zł i 73 gr. Tegoroczna kampania 1,5% odbywa się pod hasłem „Daj wiarę naszym marzeniom o edukacji”.

Przedstawiając te dane, ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” poinformował, że stypendia w tym roku wzrosły: studenci otrzymają średnio miesięcznie 100 zł więcej, uczniowie – kilkadziesiąt. Było możliwe m.in. dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych. – Cieszę się że nasi stypendyści z punktu widzenia tylko stypendialnego nie odczuli inflacji – dodał.

Ubiegłoroczny XXII Dzień Papieski obchodzony był 16 października pod hasłem „Veritatis splendor”, co było nawiązaniem do tytułu dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II, mówiącej o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.

Tradycyjnie w przeddzień obchodów odbyła się gala nagród TOTUS TUUS 2022. W niedzielę natomiast sprawowane były Msze św. w intencji młodych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz ich darczyńców. W niedzielny wieczór TVP 1 i TVP Polonia wyemitowały koncert galowy XXII Dnia Papieskiego pt. „Blask prawdy”.

Wydarzeniem towarzyszącym była konferencja naukowa pt. „Polska, Ukraina, Europa”, która odbyła się 14 października w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kontynuacją refleksji nad sprawami ukraińskimi w świetle nauczania św. Jana Pawła II był wykład ks. prof. Bogdana Pracha, rektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie wygłoszony na Opłatku Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich 16 stycznia br. w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Stypendyści FDNT oprócz wsparcia finansowego uczestniczą co roku w spotkaniach formacyjnych przeżywanych w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Sercem programu są wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne. W tym roku, po przerwie spowodowanej pandemią, odbędą się one w pełnym wymiarze – poinformował ks. dr Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura Fundacji ds. formacji stypendystów.

Obóz dla stypendystów-studentów odbędzie się od 5 do 11 lipca w Zielonej Górze pod hasłem „Trwajcie we Mnie”. W programie m.in. dzień skupienia w Rokitnie, spotkanie z youtuberem Tomaszem Samołykiem i absolwentami pierwszej edycji JP2 Studies na uniwersytecie Angelicum w Rzymie, koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry FDNT, poznawanie Zielonej Góry i regionu lubuskiego. W spotkaniu weźmie udział ok. 700 osób.

Stypendyści-uczniowie spotkają się na obozie w Radomiu w dniach 14-24 lipca. Wyjazdowi będzie towarzyszyć hasło „Siła w miłości”. W tym czasie dla stypendystów zaplanowano m.in. poznawanie zabytków i historii miasta, zajęcia w Muzeum Wsi Radomskiej i na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, zwiedzanie regionu (Czarnolas, Orońsko), dzień skupienia i dzień sportu oraz koncert ewangelizacyjny. W obozie weźmie udział 1000 osób.

Z kolei tegoroczni maturzyści należący do programu stypendialnego Fundacji spędzą dziewięć dni września w bieszczadzkich Myczkowcach nad Soliną. W planie spotkania pt. „Życie – niedokończony projekt” m.in. wycieczki krajoznawcze, warsztaty i zajęcia z poznania siebie, umiejętności podejmowania decyzji, rozeznawania i realizacji powołania, przygotowania do obchodów XXIII Dnia Papieskiego oraz integracja we wspólnotach akademickich. Wyjazd zgromadzi ok. 300 osób.

Jedną ze stypendystek Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest Paulina Muszyńska, która zachęciła do wsparcia stypendiów za pomocą odpisu 1,5% podatku dochodowego. Fundacja wspiera ją od czterech lat. – Od tamtej pory czuję, że Fundacja nieustannie dodaje mi skrzydeł. Jednym skrzydłem jest stypendium, dzięki któremu mogę rozwijać swoje pasje i umiejętności. Drugim skrzydłem jest formacja, dzięki której rozwijam się duchowo, uczestniczę w wydarzeniach wspólnoty, otrzymuję ogrom wiedzy dotyczącej nauczania św. Jana Pawła II oraz wiarę – nie tylko w Boga, ale i w ludzi, którzy są tej samej wspólnocie. Dzięki temu wiem, że świat jest w dobrych rękach dopóki Fundacja trwa – powiedziała.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. Dariusz Kowalczyk. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski jako fundator.

KAI