XXI niedziela zwykła

Bóg najpierw działa i objawia się w Twoim życiu. A potem wzywa, byś się opowiedział

„Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć” – mówi Jozue do ludu Izraela. „Czy i wy chcecie odejść?” – pyta Jezus uczniów.

Choć zgromadzenie w Sychem przypomina referendum, w rzeczywistości nie rozstrzyga o postawie całej społeczności, lecz każdego człowieka indywidualnie. Lecz ten schemat – Bóg najpierw objawia człowiekowi prawdę, a potem wzywa do opowiedzenia się – jest uniwersalny. Dzieje się w życiu wiary każdego z nas.

Przygotuj się do niedzieli! Cały artykuł dostępny tu>>