Synod o rodzinie. Wkrótce konsultacje w parafiach

W Archidiecezji Warszawskiej rozpoczynają się konsultacje w ramach przygotowań do jesiennego Zwyczajnego Synodu o Rodzinie. Konsultacje odbędą się na trzech poziomach: w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej,  UKSW oraz w parafiach

Przebieg konsultacji uszczegóławia dokument Episkopatu Polski przesłany do wszystkich diecezji: konsultacje treści zawartych w „Relatio Synodi” mają się odbyć na „poziomie kościołów lokalnych, parafii, w szerokim gremium instytucji akademickich i kościelnych”.

W parafiach Archidiecezji Warszawskiej konsultacje zostaną przeprowadzone w ramach spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozszerzonej o chętnych parafian. Spotkanie będzie przebiegało według schematu zaproponowanego w „Lineamenta” (CZYTAJ TU>>), czyli według 46 pytań tam zawartych. Wszystkie odnoszą się do tekstu „Relatio Synodi” – relacji z jesiennego nadzwyczajnego synodu o rodzinie. Warto zatem, aby każdy uczestnik spotkania zapoznał się wcześniej z treścią tego dokumentu (CZYTAJ TU>>). Na stronie głównej naszego serwisu pojawiły się odnośniki do obu dokumentów.

A co potem? Zebrane odpowiedzi będą przekazane z parafii do dekanatów. Tam nastąpi ich opracowanie. Wszystkie dokumenty z dekanatów trafią do 16 lutego do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Tu powstanie jeden ostateczny dokument zawierający odpowiedzi zebrane podczas konsultacji. Tekst ten będzie syntezą uzyskanych odpowiedzi, odzwierciedli wszystkie poruszane problemy, głosy i opinie pojawiające się podczas konsultacji w parafiach, w Radzie Duszpasterskiej AW i w środowiskach akademickich. Ten dokument będzie następnie przesłany do Konferencji Episkopatu Polski.

Przypominamy, że jesienią, w dniach 4-25 października odbędzie się  w Rzymie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Będzie to uwieńczenie prac zeszłorocznego nadzwyczajnego synodu o rodzinie oraz konsultacji po jego zakończeniu, we wszystkich Kościołach lokalnych świata.