Święcenia kapłańskie [transmisja]

Dziewięciu diakonów przyjmie dziś o godz. 10:00 w archikatedrze warszawskiej święcenia prezbiteratu z rąk kard. Kazimierza Nycza