Studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendia trafią do osób, które oprócz dobrych wyników w nauce mogą pochwalić się sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną

Nauka, sztuka, sport i wolontariat – to obszary, w których sukcesy są premiowane stypendiami. Poza pasją i aktywnością w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin studenci muszą spełniać kryteria formalne, czyli: uzyskać dobre wyniki w nauce (średnia ocen na zakończenie roku szkolno-akademickiego nie może być niższa niż 3,5), a miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może miesięcznie przekraczać 2500 zł netto.

Stypendia są przyznawane studentom na dziewięć miesięcy roku akademickiego. Kwota stypendium wynosi od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie.

Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym największe szanse mają ci, którzy najlepiej udokumentują zakres swoich osiągnięć. Dlatego nie warto odkładać uzupełniania wniosków na ostatnią chwilę.

Stypendia to nie tylko finansowe wsparcie umożliwiające rozwój pasji. Centrum Myśli Jana Pawła II, jako operator stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, od lat prowadzi autorski program stypendialny, z którego mogą skorzystać stypendyści. To okazja do udziału w warsztatach i możliwość realizacji własnych projektów.

W skrócie:

Dla kogo stypendia?

  • studiujących w Warszawie
  • mających dobre wyniki w nauce
  • osiągających sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażujących się społecznie
  • z rodzin o dochodach nieprzekraczających 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym

Terminy i sposób rekrutacji

Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy dla studentów prowadzony jest od 1 września do 10 października 2023 roku.

Formularz wniosku należy wypełnić przez internet. Wszystkie potrzebne informacje na temat zasad rekrutacji oraz programu stypendialnego można znaleźć na stronie stypendiajp2.pl.