Sprawozdanie z posługi biskupa Józefa Górzyńskiego

Biskup Józef Górzyński przyjął konsekrację biskupią 7 grudnia 2013 roku. Odtąd pełnił posługę biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego w Archidiecezji Warszawskiej.

W Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do lutego 2014 roku pozostał na stanowiskach moderatora wydziałów duszpasterskich i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. W tym czasie nadzorował przygotowanie peregrynacji Obrazu Matki Bożej w archidiecezji.
Był ponadto odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg kursu formacyjnego dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej obu warszawskich diecezji. W ramach tego kursu prowadził wykłady z liturgiki. W jego kompetencjach znalazło się nadzorowanie spraw prowadzonych przez wydziały: Duszpasterstwa Ogólnego, Duszpasterstwa Rodzin oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ponadto zostały mu przydzielone sprawy personalne księży o stażu kapłańskim do 15 lat.
W lutym 2014 uczestniczył w wizycie Ad limina polskich biskupów w Stolicy Apostolskiej. Nadzorował przygotowanie dnia formacyjnego księży proboszczów i rektorów, kongregacji dziekanów i wicedziekanów, a także Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej w Archidiecezji Warszawskiej, których jest członkiem z urzędu. Był odpowiedzialny za prowadzenie tych spotkań. Przewodniczył celebracjom związanym z nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej w parafiach. Przewodniczył także zespołowi przygotowującemu Katechezy Warszawskie w kościele św. Anny. Koordynował przygotowania wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w Warszawie.
Sukcesywnie przeprowadzał wizytacje kanoniczne parafii, podczas których m. in. wizytował w szkole nauczycieli religii, a w parafii udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania. Przewodniczył świątecznym spotkaniom dekanalnym księży. Jako przewodniczący diecezjalnej Komisji Liturgicznej nadzorował przygotowanie i przebieg Święta Dziękczynienia, projekty związane z architekturą ołtarzy na centralną procesję Bożego Ciała. Nadzorował prace związane z renowacją archikatedry warszawskiej oraz prace związane z budową Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Przewodniczył pracom Komisji ds. księży studentów i kandydatów na studia specjalistyczne oraz pracom Diecezjalnego Komitetu Światowych Dni Młodzieży 2016. W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Jana Chrzciciela w Warszawie wykładał liturgikę.
fot.  warszawa.gosc.pl