Ruszyła ogólnopolska akcja “Popiełuszko – Pamiętam”

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu rozpoczęło akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Podczas konferencji prasowej inaugurującej przedsięwzięcie organizatorzy opowiedzieli zarówno o zbiórce pamiątek, jak i "Fakultetach z wolności" oraz najnowszych planach muzeum

Organizatorzy zapowiadają, że pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty związane z życiem i działalnością błogosławionego oraz ich kopie. Pozyskane materiały wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i staną się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.

– Wierzymy, że dzięki tej akcji, będzie możliwe jeszcze bliższe poznanie ks. Jerzego Popiełuszko. W domowych archiwach mogą znajdować się nieznane dotąd listy, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki. Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie teraz – mówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Honorowy patronat nad akcją objął kard. Kazimierz Nycz, który w liście do darczyńców napisał: „Zachęcam do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Jest to pierwsze działanie na tak dużą skalę. Dzięki niemu, będziemy mogli poznać jeszcze lepiej, tak ważną w historii Polski osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”. Bp Rafał Markowski powiedział podczas konferencji, że bł. ks. Jerzy oddał swoje kapłaństwo ludziom najsłabszym i pozbawionym praw, ludziom spychanym na margines społeczeństwa i dlatego jest przykładem kapłaństwa przepełnionego miłosierdziem i autentycznie służebnego.

 

Sutanna ks. Jerzego

W ramach ochrony pamiątek po ks. Jerzym Popiełuszce, do konserwacji zostały przekazane: sutanna ks. Jerzego, koszula, spodnie oraz buty, w których zginął. Konserwacja pamiątek, dokonana w sposób pozostawiający ślady męczeństwa, potrwa do grudnia. Konserwator Joanna Sielska zapewnia, że przy tych  pracach zostaną zachowane wszystkie ślady historii:

Ekspozycja Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki wzbogacona zostanie o warstwę dźwiękową, w której znajdą się archiwalne nagrania z epoki, w tym głos błogosławionego, głos ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II.

 

Fakultety z Wolności

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości organizatorzy zaplanowali również „Fakultety z Wolności”, czyli cykl spotkań edukacyjnych dla osób w wieku 17-30 lat, podczas których znani historycy i badacze, w tym: Ewa Czaczkowska, Milena Kindziuk, czy prof. Jan Żaryn, opowiedzą o życiu i działalności ks. Jerzego.

Wolność, o którą walczył ksiądz Jerzy jest tą samą wolnością, jaka potrzebna jest dziś ludziom młodym. Mamy wielkie szczęście zaprosić ich na spotkania najlepszym nauczycielem, jakim był księdza Jerzy – mówi ksiądz Marcin Brzeziński, kustosz muzeum i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki.

Zajęcia zostaną zainaugurowane 16 września i aby wziąć w nich udział należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: http://www.muzeumkspopieluszki.pl/fakultety

 

Zobacz też