Przetarg otwarty na „Ekspozycja Główna Muzeum – roboty budowlane (kontynuacja)”

W dniu 13.08.2015 r. Archidiecezja Warszawska, reprezentowana przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zaprosiła Wykonawców w III etapie przetargu do złożenia oferty ostatecznej.

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2015 r. o godzinie 15.00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego reprezentowanego przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
I piętro, pokój 1-5
02-972 Warszawa

Godziny składania ofert:
Poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 16.00

Kontakt ws. oferty:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
e-mail: przetarg@muzeumjp2.pl

Załączniki:
Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej (w formacie PDF)
Istotne Warunki Zamówienia (w formacie PDF)
Załączniki do IWZ (w formacie PDF)
Załączniki do IWZ (w formacie DOC)