Przemoc w Kościele? Kwartalnik „Pastores” zaprasza na dyskusję

Konferencja odbędzie się w piątek 9 grudnia o godz. 12 w Domu Arcybiskupów Warszawskich ♦ W zamyśle organizatorów z kwartalnika "Pastores" konferencja ma charakter otwarty.

Dyskusja inspirowana najnowszym numerem kwartalnika „Pastores” będzie oscylowała wokół tematyki „Prześladowania Kościoła dziś” oraz „Przemoc «od swoich»”. Głos zabiorą redaktor naczelny kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej ks. Mirosław Cholewa, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz oraz Marcin Walczak. Dyskusję będzie moderowała red. Alina Petrowa-Wasilewicz.

W 73 numerze „Pastores” pt. „Wobec przemocy” w artykule i świadectwach została szeroko zaprezentowana problematyka islamu i prześladowań. Natomiast zagadnienia dotyczące przemocy „od swoich” najbardziej wybrzmiały w artykule ks. Mirosława Cholewy i wywiadzie z o. Józefem Augustynem SJ – zapowiada sekretarz redakcji Anna Foltańska.

„Chrześcijaństwo to nie jest wygodna religia jedynie dla sytych, wręcz przeciwnie (J. V. Schall SJ). Kościół poddawany jest przemocy od początku swojego istnienia, co zapowiedział już sam Chrystus Pan (J 15,20). Każde pokolenie musi podjąć refleksję, jak odnosić się do przemocy, której jesteśmy brutalnie lub w sposób bardziej zawoalowany poddawani, zarówno przez obcych, jak i przez swoich” – pisze w editorialu redaktor naczelny ks. Mirosław Cholewa. I nieco dalej pyta:

Jaka przemoc? Spotykamy się z wieloma jej przejawami, tak w historii, jak współcześnie. Jednym z nich jest wzbudzanie agresji wywodzącej się z fałszywych pobudek religijnych w islamie, o czym wspomniał w Ratyzbonie papież Benedykt XVI, cytując bizantyjskiego cesarza, Manuela II Paleologa (ks. A. Halemba). Z kolei Kościołowi zarzuca się stosowanie przemocy, przytaczając działania inkwizycji, która przecież była inicjatywą świeckich władz, by stawiać granice bezprawiu i bronić ładu społecznego (G. Górny). Także obecnie doświadczamy przekraczania utrwalonych tradycją granic estetycznych, moralnych oraz tematycznych, choćby w sferze kultury audiowizualnej (A. Regiewicz).

Jako duszpasterze spotykamy się z różnymi przejawami przemocy wobec nas podczas pełnionej posługi (ks. M. Cholewa, ks. B. Pergoł). Docierają do nas też ofiary przemocy domowej, dochodzi do aktów przemocy między księżmi, a także ze strony kleryków. Mogą wystąpić różne jej formy: atak słowny, fizyczny czy uporczywe milczenie i ignorowanie drugiego (J. Augustyn SJ).

Pod pretekstem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet podważa się instytucję małżeństwa i rodziny (M. Jurek). Odpowiedzią na to ze strony Kościoła jest wzmożenie działań duszpasterskich dla dobra małżeństwa, zwłaszcza pomoc młodym przed zawarciem sakramentu i w pierwszych latach po jego zawarciu (ks. P. Mazurkiewicz). Ale także wyrazem troski o pokrzywdzonych i oszukanych małżonków jest uproszczenie procedury pomocnej przy stwierdzaniu nieważności małżeństwa (T. Wytrwał OP).