Przed Triduum – liturgiczne pro memoria

Publikujemy najważniejsze informacje przed Triduum Paschalnym i Oktawą Wielkiej Nocy.

 

 

 

 

Wielki Czwartek

#9 kwietnia 2020

# Msza Krzyżma

 • o godz 10.00 w Archikatedrze Warszawskiej — Msza Krzyżma bez udziału ludu i duchowieństwa. Zapewnimy transmisję on-line, dzięki której będzie można się łączyć duchowo ze wspólnotą prezbiterium Kościoła warszawskiego >transmisja Link do udostępnienia na parafialnej stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Fnu8s-6593I

#Przyrzeczenia kapłańskie: Księża odnowią przyrzeczenia, złożone podczas święceń kapłańskich, po ustaniu pandemii

# Wymiana olejów świętych

 • Należy wymienić oleje święte. Zgodnie z prawem kanonicznym oleje święte należy wymieniać co roku przed Wigilią Paschalną.
 • Po otrzymaniu nowych z kościoła katedralnego, zeszłoroczne się spala
 • W archikatedrze oleje święte rozdzielane będą, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w Wielki Czwartek, w godz. 12.00 – 16.00, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w godz. 10.00 – 16.00). 
  • Bezpośrednio z archikatedry oleje święte odbierają parafie i kościoły rektorskie dekanatów warszawskich oraz dekanatów: kampinoskiego, konstancińskiego, laseckiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego
  • Dla parafii pozostałych dekanatów oleje święte odbierają księża dziekani.
 • Przypominamy, że naczynia do olejów świętych powinny być czyste i opatrzone napisami:
  – Krzyżmo św. lub S. Chrisma
  – Olej Chorych lub O. Infirmorum
 • Jeśli oleje święte dla parafii biorą osoby świeckie, powinny posiadać pisemne  upoważnienie od księdza proboszcza.

#Kuria nieczynna

#Komunia święta – Komunii świętej można udzielić wiernym tylko podczas Mszy świętej, natomiast chorym można ją zanieść o każdej porze dnia

#Msza Wieczerzy Pańskiej

 • o godz. 18:00 w Archikatedrze Warszawskiej >transmisja 
 • zachęta do transmitowania Mszy św. z kościołów poprzez parafialne media. Jeśli nie jest to możliwe, sugerujemy zamieszczenie transmisji z Archikatedry. Link do wklejenia:  https://www.youtube.com/watch?v=-K4FqU-QBbE
 • Msze św. odbywają się w katedrze, w kościołach parafialnych, w kościołach rektorskich. Wspólnoty zakonne mogą celebrować misteria w swoich kaplicach – publicznych i prywatnych – ale bez udziału osób z zewnątrz
 • Z powodu stanu pandemii Stolica Apostolska zezwala kapłanom w tym dniu na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu
 • Kolor szat: biały
 • Czytania: Wj 12,1-8. 11-14 • 1 Kor 11,23-26 •  J 13,1-15 • Polecamy komentarz liturgiczny >JutroNiedziela (link aktywny od środy)
 • Obmycie nóg należy pominąć
 • Należy pominąć procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum
 • Należy pamiętać o konsekrowaniu hostii do wystawienia w Bożym Grobie i odpowiedniej liczby komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej, Liturgię Wielkiego Piątku i dla chorych
 • Po zakończeniu liturgii  krzyże wynosi się z kościoła lub zasłania
 • Do ogłoszeń i media parafialne: Należy przypomnieć o obowiązku zachowania postu  ilościowego i jakościowego w Wielki Piątek i zachęcić do podjęcia go również w Wielką Sobotę

#Liturgia godzin: Nieszpory odmawiają ci, którzy nie uczestniczyli we Mszy Wieczerzy Pańskiej

 

Wielki Piątek

#10 kwietnia 2020

#Post ilościowy (3 posiłki, w tym jeden do syta) i jakościowy (powstrzymanie się od potraw mięsnych)

# Ciemna Jutrznia w Archikatedrze Warszawskiej w tym roku nie odbędzie się

# 10 rocznica katastrofy smoleńskiej: pamiętajmy w modlitwie o ofiarach

# Komunia święta: Chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgii, można zanieść Najświętszy Sakrament o każdej porze dnia (Uwaga! aktualizacja wcześniej podanych zasad)

#Kuria nieczynna

#Liturgia Męki Pańskiej 

 • o godz. 17:00 w Archikatedrze Warszawskiej >transmisja
 • zachęta do transmitowania Liturgii z kościołów parafialnych poprzez parafialne media. Jeśli nie jest to możliwe, zachęcamy do zamieszczenia transmisji z Archikatedry Warszawskiej. Link do wklejenia: https://www.youtube.com/watch?v=jGEW1Vvoa-o
 • Nabożeństwo odbywa się bez udziału ludu
 • ołtarz całkowicie obnażony, bez krzyża, świeczników, obrusów
 • szaty koloru czerwonego
 • Czytania: Iz 52,13 – 53,12 • Hbr 4,14-16; 5 ,7-9 • J 18,1 – 19,42 • Polecamy komentarz liturgiczny >JutroNiedziela (link aktywny od czwartku)
 • Modlitwa powszechna: dodatkowa intencja za udręczonych w okresie epidemii  >treść
 • Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem
 • Według uznania proboszcza bądź rektora kościoła można przygotować skromny grób z miejscem na wystawienie Najświętszego Sakramentu do indywidualnej adoracji, ale bez procesyjnego przeniesienia Najświętszego Sakramentu
 • Zbiórka ofiar na Grób Pański w Jerozolimie została przeniesiona na 13 września
 • Do ogłoszeń i media parafialne:  Warto uświadomić wiernych, że od adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej przyklękamy przed Krzyżem

# Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym roku nie odbędzie się

#Liturgia godzin: Nieszpory odmawiają ci, którzy nie biorą udziału w Liturgii Męki Pańskiej

 

Wielka Sobota

#11 kwietnia 2020

#Komunia święta: udzielana jest dzisiaj tylko w formie Wiatyku dla umierających (Uwaga! aktualizacja wcześniej podanych zasad)

# Ciemna Jutrznia w Archikatedrze Warszawskiej w tym roku nie odbędzie się

#Święcenie Pokarmów: nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny, zalecane jest błogosławieństwo podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny >formularz

#zachęta do postu

# Liturgia godzin

 • Nieszpory odmawiają wszyscy
 • Komplety nie odmawiają ci, którzy uczestniczą w Wigilii Paschalnej

# Wigilia Paschalna

 • o godz. 20:00 w Archikatedrze Warszawskiej >transmisja 
 • zachęta do przeprowadzenia transmisji z kościołów parafialnych poprzez parafialne media. Jeśli nie jest to możliwe, zachęcamy do zamieszczenia transmisji z Archikatedry Warszawskiej. Link do wklejenia na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=eu48ms-8kQU
 • Liturgię Wigilii Paschalnej należy rozpocząć po zapadnięciu zmroku
  • Przypominamy, że wydany przez Kongregację Kultu Bożego 16 stycznia 1988 roku list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis, określa jednoznacznie: „Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której zwykło się antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie”
 • Liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku
 • zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej może być sprawowana wyłącznie w kościołach katedralnych i parafialnych. Metropolita warszawski dopuszcza sprawowanie tej liturgii także w kaplicach prywatnych i publicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów
 • kolor szat: biały
 • Czytania: Rdz 1,1 – 2,2 lub krótsze: Rdz 1,1. 26 – 31a • Wj 14,15 – 15, 1a • Iz 55, 1-11 • Ez 36, 16-17a. 18-28 • Chwała • czytania z NT: Rz 6, 3-11 • Mt 28, 1-10 • Polecamy komentarz liturgiczny >JutroNiedziela  (link aktywny od piątku)
 • Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim (wyjmując Hostię z monstrancji i chowając w tabernakulum, bez błogosławieństwa); na figurę Chrystusa leżącego w grobie kładzie się białą zasłonę, w Grobie Pańskim ustawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu wygasza się światła z wyjątkiem wiecznej lampki.
 • Liturgia Światła: Opuszcza się przygotowanie ogniska, obrzęd poświęcenia ognia i poświęcenie paschału. Liturgię zaczyna się od rozpalenia paschału i wykonania śpiewu orędzia wielkanocnego Exultet
 • Liturgia chrzcielna: musi być ograniczona tylko do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie udziela się sakramentu chrztu św. Pomija się też aspersję. 
 • Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej
 • Pamiętajmy o intonowaniu Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja
 • Na zakończenie Liturgii nie ma procesji rezurekcyjnej

 

Niedziela Zmartwychwstania

#12 kwietnia 2020

#Liturgia

 • szaty koloru białego
 • Czytania: Dz 10, 34a.37-43 • Kol 3,1-4 lub 1Kor 5,6b-8 • J 20,1-9. Polecamy komentarz liturgiczny >JutroNiedziela
 • Pamiętajmy o intonowaniu Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja

#Należy zrezygnować z procesji rezurekcyjnej w poranek Wielkanocny

#Do ogłoszeń i media parafialne: Należy przypomnieć o tym, iż w najbliższy piątek nie obowiązuje post, można jeść mięso

#o godz. 11:00 w Archikatedrze Warszawskiej: Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza >transmisja

# Liturgia Godzin

 • Godzinę Czytań odmawiają ci, którzy nie uczestniczyli w Wigilii Paschalnej
 • Jutrznię odmawiamy wszyscy

 

poniedziałek

#13 kwietnia 2020, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

#Liturgia

 • szaty koloru białego
 • Czytania: Dz 2,14. 22b-32 • Mt 28, 8-15
 • do wykorzystania duszpasterskiego>List rektora KUL
 • Do ogłoszeń i media parafialne: Należy przypomnieć o tym, iż w najbliższy piątek nie obowiązuje post, można jeść mięso
 • rekolekcje kapłańskie przeniesione na inny termin

 

Pro memoria powstało przy współpracy z ks. dr. Bartoszem Szoplikiem

 

 

Wszystkim Księżom, odbiorcom naszego newslettera, życzymy błogosławionych świąt w tym trudnym czasie pandemii. Szczególne życzenia kierujemy do Was z okazji czwartkowego święta ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Niech zmartwychwstały Chrystus coraz ściślej jednoczy się z Waszym życiem i posługą!

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej