PRZED BEATYFIKACJĄ (7) Wizerunki nowych błogosławionych i wystrój Świątyni Opatrzności Bożej

Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 12 września, tuż po ogłoszeniu papieskiego Listu apostolskiego wpisującego w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Czacką, w Świątyni Opatrzności Bożej zostaną odsłonięte ich portrety beatyfikacyjne. Tego dnia Świątynia będzie miała świąteczny wystrój

Główna dekoracja przestrzeni ołtarzowej podczas uroczystości beatyfikacyjnych wpisuje się w dotychczasowy wystrój prezbiterium Świątyni Opatrzności Bożej.

W części centralnej ściany prezbiterium została umieszczona ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która w nocy z 10 na 11 września dotarła do Świątyni Opatrzności Bożej z trasy peregrynacyjnej po Polsce. To dokładnie ten wizerunek, który nawiedził Prymasa Tysiąclecia niedługo przed jego śmiercią. Więcej o obrazie >>

Po obu stronach Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, w pewnej odległości i nieco niżej, zawieszone zostaną portrety – fotografie beatyfikacyjne. Na początku uroczystości będą one zakryte skrzydłami tryptyków z sosnowego drewna. Po ogłoszeniu dekretu beatyfikacyjnego obrazy zostaną odsłonięte poprzez otwarcie ramion tryptyków.

Beatyfikacyjny wizerunek Prymasa Wyszyńskiego powstał na podstawie fotografii z Archiwum Instytutu Prymasowskiego a wizerunek matki Elżbiety Czackiej na podstawie fotografii z Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

“To będą fotografie, gdyż uznaliśmy, że w przypadku osób, których twarze są doskonale znane i pamiętane, sporządzanie portretów w tak ważnym momencie jest dość trudne i ryzykowne a szlachetna fotografia może najlepiej oddać coś z rysów i ducha tych postaci” – podkreśla bp Michał Janocha, który kierował komisją odpowiadającą za przygotowanie portretów beatyfikacyjnych i wystrój świątyni w dniu beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej.

Panele akustyczne, które stanowią ścianę zamykającą prezbiterium zostały już pokryte w kilku pasmach pionowymi kompozycjami żywych kwiatów, które swą formą i barwą harmonijnie dopełniać będą sakralną przestrzeń architektoniczną. Jest to nawiązanie do tradycji strojenia ołtarza w kaplicach sióstr franciszkanek służebnic krzyża z Lasek i w kościele św. Marcina na Piwnej w Warszawie – zwłaszcza na uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwanej w tradycji Kościoła w Polsce Matką Boską Zielną.

Kompozycja składa się z prostych kwiatów: obok astrów, słoneczników, mieczyków, cynii, zobaczyć można będzie w tle polną nawłoć, jarzębinę czy gałązki dębowe. Bukiety wykonały siostry franciszkanki z Lasek.

Autor projektu i realizacja: s. Alberta Chorążyczewska (artysta plastyk, scenograf i reżyser; autorka m.in. projektu drewnianego sarkofagu Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach)

Projekt techniczny i montaż podkonstrukcji: inż. Konrad Kulita – Świątynia Opatrzności Bożej

Realizacja drewnianych tryptyków: Wiesław Chryc (firma Jandrew – Rabka)

Kompozycje przestrzeni kwiatowych na panelach: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża z Lasek