Program odprawy katechetycznej

Księży, siostry zakonne, katechetki i katechetów uczących w szkołach religii prosimy o zapoznanie się z terminami i programem tegorocznej odprawy katechetycznej

28 sierpnia 2015 – piątek, godz. 10.00 – 12.00
(dla księży proboszczów, księży diecezjalnych i zakonnych oraz braci zakonnych
uczących w szkołach)

10.00 – Rozpoczęcie spotkania
♦ Wręczenie dekretów księżom – dekanalnym animatorom duszpasterstwa dzieci i młodzieży
♦ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
♦ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
10.15 – Wystąpienie Pani Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
10.30 – „Archidiecezja Warszawska – 25 lat nauczania religii w szkole”- Ks. kan. dr Marek Przybylski
11.00 – Ks. kan. dr Marek Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji, podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
11.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

28 sierpnia 2015 – piątek, godz. 13.00 – 16.00
(dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych – I TURA)

13.00 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa
14.00 – Rozpoczęcie spotkania
♦ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
♦ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
14.15 – Wystąpienie Pani Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
14.45 – „Archidiecezja Warszawska – 25 lat nauczania religii w szkole”- Ks. kan. dr Marek Przybylski.
15.00 – Ks. kan. dr Marek Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży – omówienie pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji, podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
15.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

29 sierpnia 2015 – sobota, godz. 9.00 – 12.00
(dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych – II TURA)

9.00 – Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa
10.00 – Rozpoczęcie spotkania
♦ Wręczenie dyplomów zasłużonym katechetom – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
♦ Wprowadzenie – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
10.15 – Wystąpienie Pani Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
10.45 – „Archidiecezja Warszawska – 25 lat nauczania religii w szkole”- Ks. kan. dr Marek Przybylski
11.00 – Ks. kan. dr Marek Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży –omówienie pracy katechetycznej w nowym roku szkolnym, formacja permanentna katechetów (księży, sióstr i braci zakonnych, świeckich), organizacja rekolekcji, podręczniki i pomoce katechetyczne, olimpiady i konkursy
11.50 – Słowo pasterskie i błogosławieństwo katechetów – Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.