“Pozostawili nam program życia”. Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Czackiej

Uroczysta Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem Episkopatu Polski zwieńczyła Ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikacje bł. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej. Przez całą niedzielę 5 czerwca odbywa się tam XV Święto Dziękczynienia

Kard. Kazimierz Nycz witając kilka tysięcy uczestników zgromadzonych w Świątyni i przed nią przywołał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w 1979 r. w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”.

„Wierzymy, że te słowa – mówił Kardynał – stały się początkiem wielkiej zmiany w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej i w Kościele. Ufamy, że to wołanie do Ducha Świętego dziś – w czasie gdy świat wychodzi ze skutków pandemii, w czasie okrutnej wojny wywołanej przez państwo rosyjskie wobec Ukrainy, w czasie pomocy uchodźcom ukraińskim, w czasie gdy Kościół heroicznie szuka drogi do młodego pokolenia – to wołanie „Niech zstąpi Duch Twój’ i modlitwa jest uzasadniona i konieczna także dzisiaj – podkreślił metropolita warszawski.

– Gdy 12 września 2021 przeżywaliśmy w tej świątyni beatyfikację, nikt nawet nie przypuszczał, że dzisiejsze dziękczynienie za ten akt Kościoła będziemy przeżywać w takich okolicznościach i że Bóg dał nam patronów na zupełnie nowe czasy i nowe wyzwania zarówno w świecie, jak i w Kościele – zaznaczył.

 

Bł. Stefan Wyszyński i bł. matka Elżbieta Róża Czacka 

Homilię podczas uroczystej Mszy świętej wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec, który przewodniczy Radzie Programowej wydania krytycznego zapisków “Pro memoria” autorstwa Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

“O ile prymas Stefan Wyszyński niósł na barkach zadania obrony gwarancji obecności i podmiotowości Kościoła w państwie, to matka Róża pokazała co to znaczy, mimo tak dotkliwego kalectwa, jakie w sobie nosiła, podjąć wewnętrzny impuls w podejmowanych przez Kościół zadaniach dla bliźnich” – podkreślił biskup Kopiec.

“Błogosławiony Prymas miał świadomość powagi znaczenia swego urzędu oraz zakresu posługi – zawsze w rozumieniu służby narodowi i Kościołowi. Potrafił pokazać co to miłość Ojczyzny, co to pamięć historii, co to zdrowy duch narodu, który nie może dać się zniewolić doraźnym ideologiom” – mówił w homilii.

 

“Tyle dobra wyrosło z ich żarliwej wiary”

Bp Kopiec zwrócił też uwagę, że droga do świętości nowych błogosławionych nie była łatwa. – A jednak kard. Wyszyński nie zraził się postawą wrogów i dla “świętego spokoju” nie zamknął się w prywatnej kaplicy, by tam prowadzić refleksję. Podobnie i matka Róża nie zrezygnowała z możliwości dawania świadectwa o miłości bliźniego. Ich moce ducha wyrastały z postawy zaufania do Bożego zapewnienia, które usłyszał św. Paweł. “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” – mówił kaznodzieja.

Biskup gliwicki zachęcał uczestników ogólnopolskiego dziękczynienia za nowych błogosławionych do ich naśladowania. “Pozostawili nam program życia nie tylko na lata spokojne, ale nade wszystko na trudnej czasy”. Nie usprawiedliwiajmy się, ale im zawierzajmy nasze rozterki. Dla wspólnego dobra”. – I nie dajmy się też ponieść nienawiści – dodał.

Eucharystię pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza koncelebrowali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolici: abp Józef Guzdek z Białegostoku, abp Józef Górzyński z Olsztyna oraz przedstawiciele Episkopatu Polski

Uczestniczyły w niej siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic Krzyża i przedstawiciele środowiska Lasek oraz Instytutu Prymasowskiego i środowisk związanych z bł. prymasem Wyszyńskim. Przybyli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, harcerze, Akcja Katolicka a także przedstawiciele społeczności Ukraińców przybyłych do Polski.

 

Jak co roku wierni odmówili Akt dziękczynienia Bożej Opatrzności. Wyrazem tej wdzięczności Bogu była przyniesiona w procesji z darami kula dziękczynienia i 200 tys. intencji modlitewnych, jakie wierni złożyli w Świątyni Opatrzności Bożej w latach 2017-2022. To już trzecia złota kula, która zostanie umieszczona pod krzyżem, nad kopułą Świątyni.

Tegoroczne Święto Dziękczynienia poprzedziła pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej z archikatedry św. Jana Chrzciciela do Świątyni Opatrzności Bożej. Ich relikwie zostały uroczyście wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej. W procesji były niesione także relikwiarze innych czternastu polskich świętych i błogosławionych m.in. św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbe i bł. Honorata Koźminskiego, których portrety ustawiono w prezbiterium.

Po Mszy świętej, ponad 50 parafii Archidiecezji Warszawskiej otrzymało dla swoich wspólnot relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego.

 

XV Święto Dziękczynienia

Hasłem tegorocznych obchodów Święta Dziękczynienia są słowa: “Dziękujemy za błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką”

W programie XV Święta Dziękczynienia nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i rodzin. Od godz. 14.00 do 19.00 otwarte będzie miasteczko dla dzieci, gdzie będzie można wziąć udział w grze rodzinnej poświęconej bł. Stefanowi Wyszyńskiemu i bł. Elżbiecie Róży Czackiej.

Święto Dziękczynienia to także okazja do zwiedzania Świątyni Opatrzności Bożej, Panteonu Wielkich Polaków oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Tradycją się stało o godz. 15.00 wypuszczanie do nieba baloników z napisem „Dziękuję” i modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 15.30 zaplanowano pokazy filmów, a o godz. 16.00 występ Józefa Skrzeka i artystów z Ukrainy.

Wieczorem, o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna, a po niej rozpocznie się Wieczór Uwielbienia z udziałem Dariusza „Maleo” Malejonka. Odprawione zostanie także nabożeństwo czerwcowe.

XV Święto Dziękczynienia zakończy się o godz. 21:37 odśpiewaniem “Barki” i iluminacją Świątyni Opatrzności Bożej.

awo/archwwa.pl