Plurimos annos!

Dokładnie 15 lat temu - w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007 r. - kard Kazimierz Nycz rozpoczął posługę biskupią w Archidiecezji Warszawskiej • Tego dnia odbył się ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie • Plurimos annos Księże Kardynale! •