Pascha pana Marka

Chwilę przed śmiercią odbył spowiedź z całego życia, przygotowywał się bowiem do uroczystego zakończenia 30-letniej formacji na Drodze Neokatechumenalnej. Pan Marek, mąż, ojciec i dziadek, został 11 kwietnia zamordowany na plebanii w Warszawie.