Otwarte drzwi Kościoła – kard. Nycz na X Zjeździe Gnieźnieńskim

Przez ustanowienie przez papieża Franciszka Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy zostaliśmy wezwani do szerokiego otwarcia drzwi naszych kościołów - podkreślił w Gnieźnie kard. Kazimierz Nycz.

Kard. Kazimierz Nycz podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego wygłosił referat „Otwarte drzwi Kościoła” . Stwierdził w nim m.in., że popularny swego czasu schemat podziału Kościoła na otwarty i zamknięty jest już zużyty. W świecie, który coraz bardziej wydaje się zamknięty, zadaniem Kościoła jest danie świadectwa otwartości.

Metropolita warszawski wskazał, że przez ustanowienie przez papieża Franciszka Jubileuszu Miłosierdzia wszyscy zostaliśmy wezwani do szerokiego otwarcia drzwi naszych kościołów. – Otwarte drzwi są zaproszeniem do odkrycia Bożego miłosierdzia, faktu, że jesteśmy kochani i że miłość człowieka jest silniejsza niż jakikolwiek grzech człowieka – powiedział metropolita warszawski.

– Nie wystarczy otworzyć drzwi kościoła i czekać aż się zapełni. Nieraz trzeba wyjść na drogę i zaprosić ludzi do środka – powiedział Kardynał. Wskazał, że Kościół zwraca się do człowieka z pełnym poszanowaniem jego godności. Niczego mu nie narzuca. Próbuje go zachęcić i przekonać, bo tego oczekuje od Chrystus.

Przywołując ewangeliczną przypowieść o uczcie, w której gospodarz oczekuje od uczestników właściwego przygotowania się do niej, Kardynał wspomniał, że wejście przez drzwi Kościoła wymaga nawrócenia, czyli przejścia przez „małe drzwi” konfesjonału. – Nie tylko drzwi Kościoła muszą być otwarte. Aby Duch Święty mógł działać, musi napotkać także święte drzwi otwarte, a nie zamknięte w sercu grzesznika – podkreślił prelegent.

Kard. Nycz przywołał opinię jednego z filozofów, Mencjusza, że umysł każdego człowieka jest tak stworzony, że nie potrafi patrzeć bezczynnie na cierpienie innych. Wskazał, że taką postawę chrześcijanie nazywają właśnie miłosierdziem. – Miłosierdzie to zdolność przekraczania miary wspólnych zobowiązań w obliczu ludzkiego nieszczęścia, nie oglądając się na to, kim jest nieszczęśliwy człowiek – powiedział metropolita warszawski.

Zauważył, że o ile bardziej Bóg jest zdolny do miłosierdzia, jeśli miłosierdzie wpisane jest w naturę człowieka. – Łatwiej jest Bogu powstrzymać gniew, niż miłosierdzie – podkreślił kard. Nycz. Dodał, że miłosierdzie to smutek i ból, doświadczany w nieszczęściu drugiego, który motywuje do pomocy.

Kardynał ocenił, że w tym roku, który w Kościele poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu, myśl automatycznie biegnie ku uchodźcom. Hierarcha wskazał, że pomoc uchodźcom jest jednym z uczynków miłosierdzia, do których wzywa zarówno Stary i Nowy Testament. – Bóg nakłada na nas obowiązek życzliwości wobec każdego spotkanego człowieka, bez pytania o jego religię i pochodzenie. Jezus identyfikuje się z każdym człowiekiem w potrzebie – powiedział kard. Nycz.

– Właściwa polityka odpowiedzialna jest za to, aby ludzie nie ginęli masowo w morzu, aby nie koczowali miesiącami na granicach Unii, aby nie musieli opuszczać swoich rodzinnych domów – wskazał metropolita warszawski. Przypomniał jednocześnie, że solidarność i współpraca międzynarodowa są wyrazem działania na rzecz rozwiązywania problemów migracyjnych. Hierarcha podkreślił za papieżem Franciszkiem, że „Kościół wspiera wszystkich, tych, którzy stają w obronie praw każdego człowieka do godnego życia, realizując w pierwszym rzędzie prawo do nieemigrowania, celem przyczynienia się do rozwoju kraju pochodzenia” – zacytował Ojca Świętego.

– Potrzebujemy odpowiedzialnej polityki miłosierdzia, której niewątpliwy brak odczuwamy – zaapelował hierarcha i przypomniał słowa Jana Pawła II o tym, że słowo „Europa” zawsze winno oznaczać „otwartość”.

X Zjazd Gnieźnieński odbywał się od 11 do 13 marca w Gnieźnie pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. W tegorocznym wydarzeniu, które otworzył prezydent Andrzej Duda, wzięło udział 60 prelegentów z 10 krajów.

W spotkaniu uczestniczyli ludzie kultury i polityki, działacze społeczni, ekonomiści i ludzie mediów. Do Gniezna przyjechali goście z Czech, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Francji, Szwajcarii oraz Włoch.

Obecni byli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, kardynałowie Kazimierz Nycz i Luis Antonio Tagle z Filipin, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk.

Wydarzenie miało charakter ekumeniczny i międzyreligijny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dziewięciu Kościołów chrześcijańskich, także przedstawiciele żydów i muzułmanów.

Trzydniowy międzynarodowy kongres był pierwszym z ważnych wydarzeń w kalendarzu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

KAI