Ojciec Jakub Kruczek nowym przeorem dominikanów na Służewie

Nowym przeorem dominikańskiego klasztoru św. Józefa na warszawskim Służewie został na trzyletnią kadencję o. Jakub Kruczek OP • Bracia dominikanie zachęcają do otoczenia jego posługi serdeczną modlitwą • Obecnie do klasztoru św. Józefa należy 36 braci i 16 braci nowicjuszy

Zakonnik, przełożony, formator

Ojciec Jakub Kruczek urodził się w 1962 r. w Szczyrku. Jak sam o sobie mówi, „jest góralem niskopiennym”. Do dziś bardzo lubi jazdę na nartach. Po maturze wstąpił do Zakonu Dominikańskiego, gdzie w 1982 r. złożył pierwsze śluby, a w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został wówczas współwychowawcą braci nowicjuszy, a po dwóch latach został posłany do Rzeszowa, gdzie pracował jako katecheta w szkole podstawowej na terenie powstającej dopiero nowej parafii dominikańskiej.

Po dwóch latach o. Kruczek został skierowany do pracy w Prudniku. Nie pozostał tam jednak długo, bo już po roku został wybrany przeorem w klasztorze dominikańskim w Jarosławiu. Pełnił tam również funkcję proboszcza parafii. W kolejnych latach pełnił funkcję przeora także w klasztorze w Krakowie (dwukrotnie) i w Poznaniu.
Przez kilka ostatnich lat był magistrem (wychowawcą) braci studiujących filozofię i teologię w klasztorze w Krakowie. Opiekował się także duchowo krakowskim ośrodkiem Spotkań Małżeńskich. Jest cenionym przez wielu spowiednikiem (i autorem „Rachunku sumienia dla dorosłych”). Jest zapalonym kibicem, szczególnie uważnie śledzi skoki narciarskie i piłkę nożną.

Demokracja i zmiany
Ojciec Jakub przejmie opiekę nad braćmi z klasztoru na Służewie po o. Robercie Głubiszu OP, który pełnił ten urząd przez dwie trzyletnie kadencje. Przez te lata klasztor rozwinął swoją posługę duszpasterską i formacyjną, powstały m.in. Studium Dominicanum – szkoła filozofii i teologii dla osób świeckich, oraz Szkoła Śpiewu Liturgicznego. Trwały także intensywne prace nad wykończeniem i oddaniem do użytku kolejnych części kompleksu kościelno-duszpasterskiego, m.in. pomieszczeń na poziomie dolnego kościoła, kaplicy z relikwiami św. Dominika, patrona parafii i założyciela Zakonu, oraz kaplicy akademickiej.

Ojciec Głubisz towarzyszył swoją posługą także kilku braciom, którzy w ostatnich latach odeszli do Pana, m.in. o. Kazimierzowi Marciniakowi, wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Tomistycznego działającego przy klasztorze, i zmarłemu niespodziewanie o. Witoldowi Słabigowi, proboszczowi parafii służewskiej. W najbliższych tygodniach o. Głubisz podejmie nowe zadania w drugim warszawskim klasztorze – przy ul. Freta.

Oficjum (urząd) przeora jest w Zakonie Dominikańskim sprawowane kadencyjnie przez trzy lata, nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

U świętego Józefa

Dominikański klasztor świętego Józefa na warszawskim Służewie świętował niedawno 80-lecie swojego istnienia. Erygował go generał Zakonu w październiku 1937 r. Początkowo planowano o wiele potężniejszy kompleks budynków klasztornych, przeznaczonych na dom studiów dla braci z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z pomysłodawców takiego rozwiązania był sługa Boży o. Jacek Woroniecki OP, a do grona budowniczych tego klasztoru należał m.in. bł. o. Michał Czartoryski OP, kapelan Powstania Warszawskiego, jeden ze 108. błogosławionych męczenników II wojny światowej.

Wydarzenia września 1939 r. uniemożliwiły realizację pierwotnych planów budowlanych. Klasztor przez wiele lat pełnił jednak funkcję domu studiów dla polskich dominikanów. Od 2009 r. mieści się w nim dom nowicjatu. Obecnie do klasztoru św. Józefa należy 36 braci i 16 braci nowicjuszy.

Od 1958 r. przy klasztorze mieści się także Instytut Tomistyczny, założony z inicjatywy Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Instytut prowadzi studia nad myślą teologiczną i filozoficzną związaną z dziełem św. Tomasza z Akwinu, gromadzi także bardzo obszerną (blisko 90 tys. woluminów) bibliografię teologiczną, filozoficzną i historyczną, dostępną w czytelni Instytutu dla wszystkich zainteresowanych.

Parafia i sanktuarium

Od 1952 r. przy klasztorze istnieje parafia św. Dominika, która obejmuje swą opieką blisko 18 tysięcy mieszkańców, a także wiele osób przyjeżdżających na Służew na wspólną modlitwę i spotkania formacyjne. Przy klasztorze działają liczne duszpasterstwa (m.in. studentów i młodzieży) oraz grupy modlitewne. Obecne są także dwie wspólnoty świeckich dominikanów. Prowadzone jest duszpasterstwo rodzin, co miesiąc odbywają się także spotkania rodziców po stracie dziecka. Proboszczem parafii od października 2016 r. jest o. Krzysztof Michałowski OP.

Oddany do użytku wiernych w 1994 r. kościół św. Dominika, projektu Władysława Pieńkowskiego, jest też miejscem kultu Matki Bożej Niepokalanej Królowej Różańca w Jej łaskami słynącym wizerunku pochodzącym z Żółkwi (obecnie Ukraina). Obraz znajduje się w osobnej kaplicy, zaprojektowanej przez Stanisława Niemczyka.
Od 2010 r. z inicjatywy kard. Kazimierza Nycza w pierwszą sobotę października służewscy dominikanie organizują Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej. 13. dnia każdego miesiąca odprawiane są nabożeństwa fatimskie, raz w miesiącu odbywa się także wykład mariologiczny z cyklu „Oto Matka twoja”.