Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny

W parafiach, w Niedzielę Świętej Rodziny, która przypada w tym roku 26 grudnia, nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Jest to wspaniała okazja do szczególnej modlitwy za małżeństwa, refleksji na temat tego sakramentu, a dla samych małżeństw, do odnowienia więzi miłości oraz rodzinnego dziękczynienia za otrzymywane łaski. Prosimy o poinformowanie wiernych o tej uroczystości tydzień wcześniej, w niedzielę 19 grudnia.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Płock, 25-26 listopada 2018 r.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz zachęcili do zorganizowania w parafiach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny bp Wiesław Śmigiel przypomniał, że w przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali „szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa”. Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy, „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ma charakter duchowy. Nie jest to ponowna przysięga, ale odnowienie złożonej przed laty, raz na zawsze, przysięgi małżeńskiej. W ramach obrzędu odnowienia ślubowania śpiewany jest hymn do Ducha Świętego. Po nim małżonkowie odpowiadają na trzy pytania kapłana, które nawiązują do złożonej w dniu ślubu przysięgi. W ten sposób ponownie deklarują: „czy chcą wzajemnie się miłować; czy chcą okazywać sobie szacunek i żyć w coraz większej wierności małżeńskiej; czy chcą wspierać się w troskach, w radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie, aż do końca życia?”

W tym czasie ich dłonie mogą być przewiązane stułą, podobnie jak to było w czasie składania przysięgi małżeńskiej w dniu ślubu. Jeśli podczas Mszy, swoje ślubowanie odnawia wiele małżeństw, wtedy celebrans przewiązuje stułą dłonie jednej z par małżeńskich – ale na pytania kapłana odpowiadają wszyscy małżonkowie odnawiający swe przyrzeczenia.

Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią o tym, że to „Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełnić ślub małżeński i przyrzeczenie, które sobie złożyli. Wszystkie te teksty przepojone są dziękczynieniem za dotychczasowe łaski oraz prośbą o umocnienie woli i wspieranie w łasce wierności”.

W zależności od decyzji proboszczów w poszczególnych parafiach archidiecezji warszawskiej obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich będzie miał miejsce podczas wszystkich niedzielnych mszy świętych lub na jednej wybranej, szczególnie uroczystej.