Ars interpretandi – debaty o odczytywaniu dzieł sztuki

W nowym gmachu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 1 marca rozpocznie się cykl 15 wykładów o sztuce.

O „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa, ikonografii Nowosielskiego i liturgii bizantyjskiej będą opowiadać naukowcy z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. bp Michał Janocha, prof. Alina Nowicka-Jeżowa oraz prof. Krzysztof Rutkowski. Pierwsze spotkanie 1 marca.

– Będzie to lekcja patrzenia i słuchania, zmierzająca do odkrywania wielowarstwowych znaczeń ukrytych w dziełach sztuki słowa, obrazu i dźwięku – podkreślają organizatorzy cyklu. Jak wskazują, bohaterami wykładów będą wybrane dzieła sztuki: obrazy, ikony, rzeźby i ryciny, a także utwory literackie i muzyczne, a nawet sama liturgia pojmowana w kategoriach artystycznych. Jak mówią inicjatorzy cyklu wykładów, wszystkie dzieła zostaną zaprezentowane pod kątem ukrytych w nich wielorakich warstw znaczeniowych – kulturowych, filozoficznych i teologicznych.

Naukowcy z wydziału Artes Liberales UW podczas wykładów będą zastanawiać się m.in. nad „Trenami” Jana Kochanowskiego, „Mistrzem i Małgorzatą” Michaiła Bułhakowa oraz poezją Adama Mickiewicza. Eksperci omówią twórczość Nowosielskiego i Malewicza, a także symbolikę liturgii bizantyjskiej i kanonu św. Andrzeja z Krety. Wśród referatów nie zabraknie analiz najcenniejszych zbiorów organizującego się w nowej siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W sztukę interpretacji utworów wprowadzą historycy sztuki, literaturoznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy, filozofowie i teolodzy, reprezentujący różne pokolenia, wielorakie doświadczenia badawcze i warsztaty naukowe. W przypadku dzieł sztuki sakralnej znajdą się interpretacje prezentowane z pozycji różnych wyznań chrześcijańskich – katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.

Cykl 15 wykładów „ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki” poprowadzą prof. Piotr Wilczek, prof. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. Krzysztof Rutkowski, prof. Kalina Wojciechowska, , prof. Maria Poprzęcka, ks dr Mirosław Nowak, dr Irina Tatarova, dr Konrad Kuczara, mgr Witali Michalczuk, mgr Łukasz Hajduczenia. Jako pierwszy wykład pt. „Gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” wygłosi 1 marca bp Michał Janocha.

Wykłady będą odbywały się we wtorki o godz. 17.30 w nowej siedzibie muzeum przy ul Dziekania 1. Zapisy i program wykładów na stronie www.maw.waw.pl. Opłata za uczestnictwo w cyklu dla jednej osoby wynosi 150 pln.

Organizatorem wykładów „ARS INTERPRETANDI. O odczytywaniu dzieła sztuki” jest Muzeum Archidiecezji Warszawskiej we współpracy z Komisją Speculum Byzantinum Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

KAI