Nowy proboszcz parafii w Rososzy

Dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Wilanowie ks. dr Michał Dubicki z dniem 2 marca 2020 r. został mianowany przez metropolitę warszawskiego proboszczem parafii Narodzenia NMP w Rososzy w dekanacie czerskim

46-letni duchowny zastąpi ks. Dariusza Kruszewskiego, zmarłego 11 lutego br. , który w parafii w Rososzy przepracował jako proboszcz 11 lat.

Nowy proboszcz, ks. Dubicki przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1998 r. z rąk kard. Józefa Glempa w archikatedrze warszawskiej. Jako wikariusz pracował na parafiach w Magdalence, Łomiankach, Lipkowie oraz warszawskich: św. Jana Kantego czy ostatnio św. Anny w Wilanowie.

Parafia w Rososzy istnieje od 1985 r., konsekracja kościoła miała miejsce 12 września 2010 r.