Nowy numer „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich”

Zapraszamy do zapoznania się z "Wiadomościami Archidiecezjalnymi Warszawskimi" pod redakcją ks. Piotra Odziemczyka • Do pobrania plik PDF

Do pobrania plik PDF >>

 

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy do druku ten numer Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich już w nowym roku 2019. To Boża obecność, uosobiona w małej Dziecinie z groty betlejemskiej, wnosi w nasze życie nadzieję, że ten rok, który zaczynamy, będzie dobrym czasem wzrastania w wierze i miłości.

Zachęcamy do lektury Wiadomości w mroźne, zimowe dni i sięgnięcia raz jeszcze pamięcią do wydarzeń z ostatniego półrocza 2018 roku.

Piszemy o XV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, obradującym w dniach 3–28 października w Watykanie. Obrady
poświęcono przede wszystkim młodym ludziom w wieku 16–29 lat, których na świecie jest ok. 1,8 mld i stanowią oni blisko jedną czwartą
ludzkości. Tematem synodu były zagadnienia: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

W dziale Arcybiskup znajdziemy Dekret o sposobie przygotowania do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej oraz kilka homilii Metropolity Warszawskiego wygłoszonych przy okazji ważnych uroczystości w diecezji.

Obchodziliśmy 11 listopada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilka tekstów przypomina o tej rocznicy, a mianowicie słowa
papieża Franciszka wygłoszone z tej okazji, List pasterski Episkopatu Polski zatytułowany Wymodlona i wywalczona wolność oraz homilia arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Witamy w gronie kapłańskim nowego prezbitera, Bartosza Jankowskiego, wyświęconego 15 grudnia, niech Pan prowadzi go swoimi drogami. Przedstawiamy też członków Rady Kapłańskiej, mianowanych przez Kazimierza kardynała Nycza na lata 2018–2023 i kapłanów odznaczonych godnościami kościelnymi.

Ważnym dokumentem jest Kodeks właściwego postępowania w archidiecezji warszawskiej w kwestii ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi. Normy przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach prowadzonych na terenie archidiecezji warszawskiej.

Warto zapoznać się z ciekawym wykładem Księdza prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny o pokoleniu Y, czyli tzw. Millenialsach – urodzonych
w latach 1985–2004. Ksiądz Pawlina charakteryzuje tę młodzież i daje duszpasterskie wskazówki, jak można dotrzeć do niej z Dobrą Nowiną.
Ks. Tadeusz Borutka przygotował tekst o duchowości i posłudze asystenta Akcji Katolickiej, zaś Ksiądz Józef Warzeszak o historii Fundacji Braterskiej Pomocy św. Huberta w Zalesiu Górnym.

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, dobrej lektury i wielu błogosławionych dni w nowym roku.

Ksiądz dr Piotr Odziemczyk
redaktor naczelny