Nie żyje biskup Marian Duś

Po długiej chorobie zmarł dziś w godzinach popołudniowych biskup Marian Duś. W latach 1986-2013 był biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Dewizą jego biskupiego posługiwania były słowa: "W krzyżu zbawienie". Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie +

Biogram

Bp Marian Duś urodził się 25 czerwca 1938 r. w Róży k. Dębicy, w diecezji tarnowskiej. Na kapłana został wyświęcony 6 czerwca 1968 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Przez pierwsze lata kapłaństwa pracował jako wikariusz parafii św. Mikołaja w Grójcu, a następnie po studiach, zakończonych doktoratem z filozofii w zakresie nauk społecznych, pełnił funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i wykładowcy socjologii, a później proboszcza w Pyrach i dziekana dekanatu piaseczyńskiego.

Papież Jan Paweł II  7 grudnia 1985 r. mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej i biskupem tytularnym Thenae – nieistniejącej już diecezji w Afryce Północnej.

Sakrę biskupią przyjął w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 1986 r. – z rąk Prymasa Józefa Glempa. Wspókonsekratorami byli bp Władysław Miziołek i bp. Kazimierz Romaniuka.

Za swoją dewizę biskupią wybrał słowa „W krzyżu zbawienie”.  Jak sam mówił, szacunek do krzyża wyniósł z domu rodzinnego. „Kiedy zastanawiałem się, jakie mam obrać zawołanie biskupie uświadomiłem sobie, że to właśnie krzyż jest najważniejszym przewodnikiem w moim życiu” – mówił w jednym z wywiadów.

Prymas Glemp ustanowił go wikariuszem generalnym i powierzył mu opiekę nad wydziałem budowy kościołów oraz wydziałem spraw sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W czasie długoletniej posługi biskupiej bp Duś był także przewodniczącym wydziału duszpasterstwa. W sposób szczególny skupił się na duszpasterstwie młodzieży, służby liturgicznej, ruchów młodzieżowych i życiu duchowym kapłanów, co zaowocowało m.in. zorganizowaniem tzw. dni skupienia kapłanów oraz przygotowaniem formacji permanentnej duchowieństwa.

Posługa w parafii dawała mu dużo wewnętrznej radości, poczucia „bycia na swoim miejscu”. Przyznał jednak , że wraz z przyjęciem posługi biskupiej – „ciężar stał się większy”.

W 1980 r., jeszcze jako proboszcz, został wybrany do Rady Kapłańskiej i pełnił funkcję jej sekretarza. Po otrzymaniu sakry biskupiej został zastępcą przewodniczącego tej rady. Brał także udział w pracach Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, był także członkiem Rady ds. Ekonomicznych. Ponadto był członkiem Komisji Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego sekretariatu.

Pełnił też funkcję prezesa Zarządu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Ma duże zasługi przy wznoszeniu na terenie archidiecezji kościołów i innych obiektów parafialnych.

Bp Marian Duś pełnił także różne funkcje w gremiach Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, Komisji ds. Misyjnych. Ponadto przez 15 lat był krajowym duszpasterzem policji, a przez 7 lat również krajowym duszpasterzem kobiet.

Papież Franciszek 4 listopada 2013 przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.