Nauki przedmałżeńskie – nie przez internet

Certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich nie zastąpią dopuszczonych form przygotowania do sakramentu małżeństwa

W internecie wciąż dostępne są strony, które oferują takie kursy. Co więcej, obiecują wystawienie odpowiedniego certyfikatu. Wiele osób zwraca się z pytaniem, czy kurs internetowy może być podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich.

Odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi: nie. Na ten temat już w zeszłym roku wypowiedziała się Rada ds Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Oto treść komunikatu:

 

KOMUNIKAT RADY DS. RODZINY W SPRAWIE “INTERNETOWYCH KURSÓW PRZEDMAŁŻEŃSKICH”

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego. Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce. Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski
Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP

 

Jak zatem powinno wyglądać przygotowanie do małżeństwa? Informację można znaleźć na stronach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej:

http://www.duszpasterstworodzin.pl/przygotowanie-do-sakramentu-malzenstwa.html