Konferencja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny, diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

Celem organizatorów jest przedstawienie aktualnych standardów diagnostyki i leczenia zaburzeń męskiej płodności ♦ Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Naczelna Izba Lekarska ♦ To już 7. edycja z cyklu "Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Zaproszenie od organizatorów:

Szanowni Państwo,

Nasi Goście, Wykładowcy, Uczestnicy i Sponsorzy, już po raz siódmy zapraszamy  w niedzielę 25 lutego 2018 roku do Centrum  Dydaktycznego na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na cykliczną konferencję naukową pt. ”Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, poświęconej tym razem zdrowiu prokreacyjnemu mężczyzn, czyli andrologii.

Po cyklu poświęconemu tematyce zaburzeń płodności małżeńskiej oraz stratom prokreacyjnym przyszedł czas by z uwagą pochylić się nad zdrowiem mężczyzny, troską o jego płodność oraz przedstawić aktualne standardy diagnostyki i leczenia jego zaburzeń. Kontynuując dotychczasową tradycję dbania o wysoki poziom merytoryczny sympozjów oraz ich interdyscyplinarny wymiar, zaprosiliśmy wybitnych polskich ekspertów z dziedzin medycyny – urologii, interny, endokrynologii, andrologii, psychiatrii oraz psychologii i pedagogiki. Pragniemy zaprezentować  wielowymiarowość zdrowia i płodności mężczyzny  od momentu jego  życia wewnątrzmacicznego,  a nawet wcześniej (programowanie rodzicielskie) poprzez okres wzrostu i kształtowania się jego zdolności prokreacyjnych,  aż do czasu senium. Projekt ten  prawdopodobnie będzie wymagać jeszcze jednej konferencji. Postaramy się  zatem spojrzeć na te zagadnienia z perspektywy lekarza i pacjenta oraz tych, którzy biorą udział w jego rozwoju – rodziców, nauczycieli, innych środowisk. Nie zabraknie świadków, czyli sesji, w której sami mężczyźni opowiedzą o swoim zdrowiu i seksualności.

Nasze spotkania na WUM są otwartą, międzypokoleniową, akademicką przestrzenią wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu różnych dziedzin troski o zdrowie prokreacyjne, prezentowanej przez ekspertów, a kierowane do wszystkich tych, którzy są zainteresowani tą tematyką. Mamy nadzieję, że w ten sposób służą uzupełnieniu i poszerzaniu tej wiedzy oraz uwrażliwiają na zagadnienia dotyczące postępowania, gdy ujawniają się problemy rodzicielskie , trudności i ból w sytuacjach niepomyślnej  prognozy, łącznie z zagrożeniem ludzkiego zdrowia  lub życia. Jako prymat uznajemy lekarską  zasadę – Primum non nocere, tzn. pacjent – cierpiący człowiek – znajduje się w centrum uwagi, a nasze postępowanie służy niesieniu ulgi – pomocy – towarzyszeniu wtedy, gdy jest szczególnie ciężko.

W części warsztatowej pragniemy zaprezentować wykorzystanie obserwacji cyklu w kształtowaniu  odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej ze strony mężczyzny męża – kochanka – ojca – przyjaciela, trwaniu i wspieraniu żony w prowadzeniu codziennych obserwacji, gdy trwa proces leczenia, znaczenie metod rozpoznawania płodności w budowaniu więzi i dobrych trwałych relacji  w małżeństwie, w codziennych życiowych wyzwaniach.

Naszym dodatkowym upominkiem podczas konferencji będzie już kolejny, drugi reedytowany po 4 latach numer naukowego czasopisma „Życia i Płodność”, który zawierać będzie wykłady dotyczące tematyki niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka Cz. II . Jest to   wspólna inicjatywa wydawnicza PSNNPR oraz Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin skierowana do środowisk i osób zainteresowanych tematyką prokreacji, troski o jej dobrostan oraz przywrócenia równowagi w przypadku jej zaburzeń w ujęciu wielospecjalistycznym – fizycznym, psychicznym i duchowym.

Cieszymy się i dziękujemy naszym patronom oraz osobom i instytucjom wspierającym tę inicjatywę. Dzięki temu możliwa jest ciągłość i cykliczność naszych konferencji.

                                                                                                               

                                                                                               W imieniu organizatorów

                                                     Ewa Ślizień- Kuczapska PSNNPR , Włodzimierz Wieczorek WSPR 

 

 

Program sympozjum http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/169

Opłata konferencyjna http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/171

Rejestracja http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/172