Młodzi spotkali się w Świątyni Opatrzności Bożej. „Bądźcie apostołami, zanoście Ewangelię wszystkim”

"Macie do kogo zanosić prawdę o tym, że Pan Bóg nas kocha. Sami wiecie, lepiej niż ja, ilu jest takich, do których trzeba pójść z Ewangelią" - mówił kard. Kazimierz Nycz do młodych zgromadzonych w sobotę na diecezjalnych obchodach 37. Światowego Dnia Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej

W spotkaniu uczestniczyli młodzi formujący się we wspólnotach parafialnych (starsi ministranci, lektorzy, parafialne schole, Oaza, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, młodzieżowe grupy neokatechumenalne), młodzież szkolna i akademicka oraz postakademicka wraz ze swoimi duszpasterzami i katechetami.

Od ubiegłego roku Światowe Dni Młodzieży w diecezjach obchodzone są, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, w niedzielę Chrystusa Króla (lub w jej przededniu), która w tym roku przypada 20 listopada.

Hasłem tegorocznego diecezjalnego ŚDM są ewangeliczne słowa „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Stały się one tytułem papieskiego orędzia skierowanego do młodych i punktem wyjścia do podjętych w nim rozważań. Wyznacza ono drogę, którą ma podążać młodzież Kościoła w najbliższym roku duszpasterskim.

Spotkanie młodych rozpoczęło się od wykonania hymnu Światowych Dni Młodzieży „Powietrze już drga” przez muzyczny zespół „dlaTego” oraz modlitwy do Ducha Świętego w intencji owocnego duchowego przeżycia diecezjalnego dnia młodych.

Młodzi wysłuchali świadectw uczestników ŚDM

Na program ewangelizacyjny złożyły się następnie przede wszystkim świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży. Opowiadali oni o tym, jak te spotkania wpłynęły na ich życie.

Autorem jednego ze świadectw był Łukasz, uczestnik czterech edycji Światowych Dni Młodzieży. Na początku nie wiedział wiele o tym wydarzeniu a jako student UW czuł się nieco osamotniony w swojej wierze i wartościach wśród rówieśników. Do wyjazdu na ŚDM w Madrycie (2011) namówiła go babcia. – To był mój pierwszy dłuższy wyjazd za granicę, połączony z przejazdem po sanktuariach maryjnych w Europie. To był wspaniały czas, w którym doświadczyłem Kościoła powszechnego, młodego, pełnego energii i życia. Zobaczyłem setki, tysiące młodych ludzi tej samej wiary, co ja. Modlitwę „Ojcze Nasz” każdy wypowiadał w swoim języku, ale miałem przeświadczenie, że modlimy się do tego samego Boga. To mnie umocniło w mojej wierze i przekonaniu, że jestem na dobrej drodze – mówił.

Potem wprowadzono relikwie bł. Carla Acutisa, który jest jednym z patronów ŚDM w Lizbonie. Przed południem rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Młodzi przygotowali się do niej podczas krótkiej adoracji z modlitwą uwielbienia, którą poprowadziła schola Duszpasterstwa Akademickiego “SANDAŁ”.

Z młodymi spotkał się metropolita warszawski

Po Mszy świętej głos zabrał kard. Kazimierz Nycz. Podziękował młodzieży, jej opiekunom oraz duszpasterzom i organizatorom diecezjalnych obchodów ŚDM. Nawiązał też do homilii wygłoszonej przez bp. Michała Janochę.

– Chciałbym, aby każdy z was z tej Mszy świętej wyniósł to, co jest głównym przesłaniem Słowa Bożego, które słyszeliście w czytaniach mszalnych i w kazaniu. Jego istotą jest to, aby prawdę o Bogu, który kocha i który zaskakuje człowieka – przyjąć a równocześnie zanieść do innych ludzi. Tak jak zaniosła Matka Najświętsza niespodziewaną prawdę o tym jak Bóg Ją umiłował i wybrał, by stała się matką Jezusa, a ona zaniosła tę prawdę do swojej krewnej Elżbiety. Po co? Aby się podzielić radością – mówił metropolita warszawski.

– Jesteście – nie boję się tego powiedzieć – wybraną cząstką Kościoła warszawskiego spośród tysięcy młodzieży, która gromadzi się, ufam, w parafiach naszej archidiecezji – mówił kard. Nycz. – Cząstką tych 150 tys. młodych ludzi, którzy kończą szkołę podstawową, są licealistami, studentami. Macie do kogo zanosić prawdę o tym, że Pan Bóg nas kocha. Sami wiecie, lepiej niż ja, ilu takich, do których trzeba pójść z Ewangelią, jest w waszych klasach szkoły średniej. Ilu takich jest w miejscach waszego zamieszkania, w parafiach.

– Dlatego bądźcie apostołami. Zanoście Ewangelię wszystkim, a zwłaszcza młodym” – zachęcił kardynał.

Następnie odbył się koncert zespołu „dlaTego” połączony z prezentacją wspólnot młodzieżowych działających w parafiach archidiecezji warszawskiej.

Przez całe spotkanie była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w dolnym kościele. Młodzież mogła też dowiedzieć się jak zapisać się na wyjazd do Lizbony.

Przygotowania do wyjazdu na ŚDM

W ramach przygotowań do ŚDM w Lizbonie w archidiecezji warszawskiej odbyła się II Pielgrzymkowa Sztafeta Młodych, podczas której młodzi w trzech grupach pielgrzymowali do Lasek, aby lepiej poznać dzieło i osobę bł. Elżbiety Róży Czackiej. Co miesiąc w parafii Najświętszego Zbawiciela organizowana jest też „Modlitwa Warszawy”, czyli adoracja z modlitwą uwielbienia.

W wymiarze międzynarodowym 37. Światowy Dzień Młodzieży będzie celebrowany w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie. Wybiera się tam także polska młodzież. Rejestracji na to wydarzenie – jak informuje Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM – dokonało już ponad 4 tys. osób z całej Polski. Z archidiecezji warszawskiej chęć udziału zgłosiło 700 osób. Ponadto na ŚDM dołączy pokaźna rzesza wolontariuszy w liczbie niemal 1000 osób. Zapisu na wyjazd do Lizbony jako uczestnik lub wolontariusz można dokonać przez stronę www.sdmpolska.pl.

kh, KAI/archwwa.pl