Materiały duszpasterskie dla parafii na zakończenie Roku Rodziny

 W Rzymie 26 czerwca 2022 r. odbędzie się X Światowe Spotkanie Rodzin, które zakończy Rok Rodziny trwający od 19 marca 2021 r. Papież Franciszek prosi, by w parafiach w duchowej łączności z obchodami rzymskimi przeprowadzić zakończenie Roku Rodziny

W związku z tym zachęcamy do zorganizowania tego czasu według rozeznania duszpasterskiego. Jako Duszpasterstwo Rodzin, opierając się także na wytycznych organizatorów obchodów rzymskich proponujemy:

  1. W dniu 26 czerwca, w łączności z Ojcem Świętym zorganizować na zakończenie Roku Rodziny ,,Niedzielę świadectw”. Może ona polegać na tym, by na koniec każdej Mszy św., małżonkowie, rodziny lub przedstawiciele wspólnot rodzinnych powiedzieli swoje świadectwo o ,,amoris laetitia” czyli radości miłości przeżywanej w rodzinie, o istocie życia sakramentem małżeństwa i pięknie bycia z Bogiem w codzienności. Na stronie www.duszpasterstworodzin.pl publikujemy do wykorzystania w tym dniu materiały przygotowane przez organizatorów do: homilii, modlitwy wiernych, posłania rodzin i błogosławieństwa końcowego.
  2. Jeśli będzie taka możliwość, by w dniach 22-25 czerwca zorganizować w łączności z obchodami w Rzymie, parafialne przygotowanie do dnia zakończenia Roku Rodziny. Na stronie www.duszpasterstworodzin.pl publikujemy materiały przygotowane przez organizatorów.

Wydarzenia te można także z powodów duszpasterskich, np. uwzględniając datę zakończenia roku szkolnego, zorganizować w tygodniu poprzedzającym spotkanie w Rzymie, bądź w innym wcześniejszym terminie.

Po pobrania:

Materiały duszpasterskie na dni poprzedzające zakończenie Roku Rodziny

Materiały duszpasterskie na zakończenie Roku Rodziny – Niedzielę Świadectw