Mamy dziesięciu nowych diakonów. Kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń [video]

Kard. Kazimierz Nycz udzielił w sobotę święceń diakonatu pięciu klerykom z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz pięciu z seminarium „Redemptoris Mater”

Święcenia diakonatu przyjęli: Dawid Łukasz Charzewski, Andrzej Dariusz Łazar, Maciej Mieszczyński, Antoni Moskal, Piotr Parzygnat, Luigi Porro, Gabriele Rosolen, Szymon Jakub Salamon, Michał Krzysztof Satkowski, Michał Mieczysław Tarasiewicz.