Nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej i w duszpasterstwie akademickim „Sandał”

W niedzielę 29 września bp Piotr Jarecki przewodniczył mszy świętej inaugurującej rok akademicki 2019/2010 na Politechnice Warszawskiej oraz w duszpasterstwie akademickim "Sandał" • W Eucharystii w kościele Najświętszego Zbawiciela wzięli udział przedstawiciele władz uczelni oraz licznie zgromadzeni studenci

Wspólnie z bp. Piotrem Jareckim mszę świętą koncelebrowali m.in. ks. Robert Strzemieczny, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela, ks. Krzysztof Siwek, rektor kościoła akademickiego św. Anny oraz ks. Piotr Rymuza, duszpasterz Politechniki Warszawskiej oraz duszpasterstwa akademickiego „Sandał”.

– Każdy z nas jest obywatelem dwóch rzeczywistości, a mianowicie ojczyzny ziemskiej i Ojczyzny Niebieskiej, która poniekąd już tutaj się rozpoczyna – podkreślił w homilii bp Jarecki. Zwrócił uwagę, że od tego jak przeżywamy życie na ziemi zależy „nasza szczęśliwość wieczna albo wieczna udręka”. – Szczęśliwość wieczna to przebywanie z Bogiem w komunii Zbawionych, w komunii Trójcy Świętej. Wieczna udręka to separacja od miłości Boga i od komunii Zbawionych – dodał.

Bp Jarecki podkreślił, że „jesteśmy powołani do Ojczyzny Niebieskiej”, ale aby szczęśliwie przeżywać tę wieczność powinniśmy w życiu ziemskim „przyjąć konkretny styl”.  Zauważył, że istotą życia jest stawianie sobie podstawowych pytań i szukanie na nie odpowiedzi. – O to jaki jest cel i sens naszego życia, kto powinien być w centrum mojego życia, czemu wszystko powinno służyć, jakimi wartościami i zasadami powinienem się w życiu kierować. Nie można ograniczać życia do wymiaru doczesnego, do tego aby jak najwięcej przeżyć i doznać – podkreślił bp Jarecki.

Prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przypomniał, że „korzenie szkolnictwa wyższego są wynikiem chrześcijaństwa”. – Stąd były czerpane pierwsze myśli o nowoczesnym kształceniu młodzieży – podkreślił. Rektor, zwracając się do studentów, zwrócił uwagę, że Politechnika Warszawska obok kształcenia młodych ludzi na „wyśmienitych inżynierów, doktorów czy magistrów” ma jeszcze jedną misję. – Chcielibyśmy was widzieć jako świadomych i kochających swoją Ojczyznę ludzi, którzy pełni oddania będą kształtowali za chwilę jej oblicze – podkreślił prof. Szmidt.

O oprawę muzyczną Eucharystii zadbał chór kameralny „Tibi Domine” pod dyrekcją Justyny Pakulak. Po mszy świętej odbyła się prezentacja propozycji formacyjnych duszpasterstwa akademickiego „Sandał” na rok 2019/2020.