Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

W najbliższym czasie ....

DIECEZJALNY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Drodzy Katecheci,

w sobotę 19 listopada br., w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie na Wilanowie odbędzie się DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH. Wpisuje się ono w obchody 37. Światowego Dnia Młodzieży, który w kościołach lokalnych od zeszłego roku decyzją papieża Franciszka obchodzony jest w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Hasłem tegorocznego ŚDM są ewangeliczne słowa „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Stały się one tytułem papieskiego orędzia skierowanego do młodych i punktem wyjścia do podjętych w nim rozważań. Zachęcamy do zapoznania młodzieży z jego tekstem w waszych wspólnotach parafialnych. Wyznacza ono drogę, którą ma podążać młodzież Kościoła w najbliższym roku duszpasterskim. Przetłumaczony na język polski tekst papieskiego orędzia na 37. Światowy Dzień Młodzieży, jest łatwy do odnalezienia w internecie (m.in. na stronie: https://sdmpolska.pl/oredzie). Wspólna jego lektura z młodymi i dzielenie się zawartym w nim przesłaniem to dobry sposób na duchowe przygotowanie do naszego DIECEZJALNEGO SPOTKANIA MŁODYCH  w Świątyni Opatrzności Bożej, a także dobry materiał do poprowadzenia katechezy szkolnej na temat Światowych Dni Młodzieży i przybliżenia ich idei i historii ich powstania.
Zachęcamy Was do włączenia się w przygotowania młodzieży do Diecezjalnego Spotkania Młodych Archidiecezji Warszawskiej, ale również do Waszego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Zabierzcie ze sobą młodzież, którą uczycie i przybywajcie do Świątyni Opatrzności Bożej, w sobotę 19 listopada br. Poniżej przesyłamy plik z wersją elektroniczną plakatu informującego o wydarzeniu, z możliwością jego pobrania i wydruku. Prosimy Was o jego wywieszenie w klasie czy szkole w której uczycie, w miejscu dobrze widocznym oraz dostępnym dla młodych.

Wspólnie pomóżmy młodym i zadbajmy o to, aby mieli możliwość uczestnictwa w świętowaniu Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Wesprzyjmy też ich duszpasterzy w zorganizowaniu wyjazdu i w opiece podczas naszego diecezjalnego spotkania młodych.

Prezentacja

Orędzie Papieża Franciszka

Plakat

STUDIUM ,,SZTUKA BYCIA KATECHETĄ” – Akademia Katolicka W Warszawie i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Co proponujemy?

Jeśli chcesz pogłębić umiejętności dobrego mówienia i komunikacji niewerbalnej; z większą swobodą poruszać się po świecie sztuki; wprawnie dyskutować o trudnych zagadnieniach z historii Kościoła i Biblii, a także rozwinąć umiejętności osobowościowe wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, budowania, podtrzymywania i naprawiania więzi, to serdecznie zapraszamy na nasze studium. Zdobyta wiedza i umiejętności poszerzą Twój warsztat profesjonalny i osobiste doświadczenia.

Poznasz także inspirujących wykładowców (dr Agnieszka Kozak, dr Jacek Wasilewski, ks. dr Marcin Kłosowski, dr Robert Derewenda, ks. dr Mateusz Wyrzykowski, Joanna Falkowska-Kaczor, Magdalena Kąkolewska, Przemysław Głowacki).

Pragniemy, aby nasi słuchacze wzbogacili swój warsztat katechetyczny o nową wiedzę i umiejętności. Dlatego każde zajęcia składać się będą z dwóch części: pierwsza będzie miała formę wykładu druga zaś formę warsztatową.

Dla kogo?

Studium skierowane jest w pierwszym rzędzie dla katechetów. W zajęciach mogą uczestniczyć także inne osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Gdzie i kiedy?

Plan zajęć w roku akademickim 2022/2023: (pobierz)

 

Zajęcia będą obywały się w środy w godzinach 17:00-19:00 w budynku Kurii Metropolitalnej w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19.

 

Po zakończeniu roku wszyscy absolwenci otrzymają zaświadczenia o odbyciu kursu. Katecheci zapisani na studium zwolnieni są ze szkoleń organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

Ankieta personalna (pobierz)

Ankietę można złożyć osobiście, przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na: sekretariat@akademiakatolicka.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty).

Opłaty

Koszt studium – 300 zł/ za rok. Opłatę za I semestr należy wnieść do końca października, za II semestr do końca lutego. Numer konta do wpłaty zostanie wysłany mailem, po otrzymaniu przez sekretariat dokumentów rekrutacyjnych.