Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

W najbliższym czasie ....

WARSZAWSKIE LABORATORIUM WIARY

Serdecznie zapraszamy na Warszawskie Laboratorium Wiary.

W tym roku zapraszamy do udziału w spektaklu „Mój syn Maksymilian” o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Zbliżająca się 130 rocznica urodzin św. Maksymiliana skłoniła nas, aby przybliżyć młodym postać wielkiego, polskiego duchownego wizjonera, otwartego na nowe formy i środki ewangelizacji, który widział potrzebę docierania do młodych z Ewangelią.
Spektakl oparty jest na autentycznej korespondencji między św. Maksymilianem a jego matką Marianną Kolbową i opowiada o wyjątkowej więzi między nimi oraz roli Matki Bożej Niepokalanej w życiu obojga.
Wydarzenie odbędzie się 22.04.2023 o godz. 11.00 w Teatrze Roma przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie.
Bilety do odebrania w księgarni na Miodowej lub w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży od 13.03.2023r.

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI

Szanowni Państwo,

Rusza kolejna edycja Konkursu Papieskiego! XIX Konkurs Papieski w 2023 roku przebiegać będzie pod hasłem Z NADZIEI, KTÓRA JEST W NAS. Tymi słowami Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do młodych ludzi w „Liście do młodych z całego świata Parati semper” – Zawsze wierni. W ten sposób chciał napełnić młodych ludzi wiarą w to, że są nadzieją dla świata. Ich postawa, czyny, entuzjazm, mogą naprawdę zdziałać wiele.

I etap Konkursu Papieskiego odbędzie się od 15 lutego do 15 marca. Uczestnicy testu online, którzy uzyskają więcej niż połowę punktów, zakwalifikują się do II etapu – bardziej zaawansowanego testu, który będzie dostępny od 20 do 28 marca. Pytania z I i II etapu sa zamknięte, z zakresu nauczania papieża Jana Pawła II w tematyce Katolickiej Nauki Społecznej, treści Listu do młodych z całego świata Parati semper – zawsze wierni. Na napisanie eseju (etap III) jest czas od 3 kwietnia do 8 maja. Finał i ustna obrona prac odbędzie się 3 czerwca 2023r. Nagrodą główną jest wyjazd do Rzymu.

LINK DO TESTU: https://konkurspapieski.pl/

Konkurs Papieski, którego pomysłodawcą był ś.p. Maciej Zięba OP, to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt ten realizowany przez Instytut Tertio Millennio od 19 lat, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Serdecznie zachęcamy do zaproszenia swoich uczniów do udziału w konkursie.

W załączniku przesyłam regulamin oraz grafiki o konkursie.

Z wyrazami szacunku,

Koordynatorka regionalna Konkursu Papieskiego
Ewa Dunal

 

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA DLA KATECHETÓW

Przypominam o uczestnictwie w dniu skupienia katechetów, którzy w tym roku nie odprawiają rekolekcji zamkniętych. Dni skupienia odbywają się w określonym porządku:

11 marca – rejon 2, 5, 7, 8

Spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00.

 

Matka Boża Łaskawa w historii Polski                                                                                                  

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół  na terenie Archidiecezji  Warszawskiej

Organizatorami Konkursu są:

Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Koordynatorzy

Mgr lic. Zofia Zawadzka, mgr lic Anna Zielinska –  doradcy metodyczni nauczania religii

Współpraca:      

Ks. mgr Marcin Klotz – wizytator

Regulamin Konkursu

Cel Konkursu

Szerzenie kultu oraz zainteresowania obecnością Matki Bożej Łaskawej w historii Polski,. głównej patronki Warszawy.

Cel Konkursu

– Poznanie wydarzeń związanych z ingerencją Matki Bożej Łaskawej w historię naszej Ojczyzny

Założenia ogólne Konkursu:

Archidiecezjalny Konkurs: Matka Boża Łaskawa w historii Polski  trwa od 28 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu –  do 14 kwietnia 2023r. zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej          http://katecheci.archwwa.pl.

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową, która odbędzie się w Auli wykładowej w Akademii Katolickiej w Warszawie przy ul. Dewajtis 3, dnia 27 kwietnia 2023 o godz. 12.00.

 

Adresaci konkursu:

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁY SPECJALNE

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-8) oraz szkół specjalnych. W konkursie zostają uwzględnione kategorie wiekowe uczestników.

Klasy 0-3 i szkoły specjalne  / konkurs plastyczny/

–  Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z obecności Matki Bożej Łaskawej w historii Polski   i wykonuje ilustrację.

Prace należy przesłać do  31 marca 2023 roku  na adres Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.  (liczy się data stempla pocztowego) wraz z wypełnioną i drukowanymi  literami podpisaną metryczką, przyklejoną na tyle pracy. /Załącznik nr 1/ oraz pozostałymi załącznikami.

 

Zgłoszenia /nauczyciel,szkoła,klasa,/ do konkursu wiedzy  nt. Matki Bożej Łaskawej, który odbędzie się  stacjonarnie w budynku  Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.  należy przesyłać  do dnia  24 marca 2023r.  na emaila       zofia.zawadzka@mscdn.edu.pl

 

Terminy realizacji konkursu

Klasy 4-6  /konkurs wiedzy /

Klasy 7-8  /konkurs wiedzy/

Konkurs wiedzy zostanie przeprowadzony dla poziomów kl.4-6 i 7-8 w dniu  28 marca 2023 roku o godz. 12.00 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19.

Obowiązują w nim następujące pozycje :

Główna pozycja

  • „Matka Boża Łaskawa Historia Cuda, Łaski Świadectwa”. Wyd. RAFAEL.  /Dostępne w sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Warszawie /

Pozycje uzupełniające:  /z dn.29.06.2022r./

Dane teleadresowe do kontaktu z Koordynatorami   Konkursu:

– doradcy metodyczni nauczania religii:  Zofia Zawadzka – tel. 503 846 973,

Anna Zielińska –  tel. 793 919 018

 REGULAMIN konkursu plastycznego dla klas 0-3 i szkół specjalnych  

– Kryteria oceniania prac konkursowych:

– Zgodność z tematem

– Estetyka wykonania

– Pomysłowość i oryginalność

– Walory artystyczne

– Kompozycja

– Samodzielność wykonania

– Praca ma być podpisana

 

Technika i format pracy w konkursie plastycznym dla klas 0-3 i szkół specjalnych  

– technika – dowolna,

  • forma płaska
  • format A3

– Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (należy wypełnić czytelnie,

drukowanymi literami wszystkie pola) – /załącznik nr 1/

– Każdy uczestnik składa jedną pracę

– Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych

osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ                       /Załącznik nr 2/

– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

– Prace należy przesłać do  31 marca 2023 roku  na adres:

 Konkurs:  Matka Boża Łaskawa w historii Polski

 Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Kuria Metropolitalna Warszawska ul. Miodowa 17/19.

(liczy się data stempla pocztowego) wraz z  wypełnioną wyraźnie drukowanymi  literami podpisaną metryczką, przyklejoną na tyle pracy,  z wypełnionymi i podpisanymi  załącznikami nr  1,2,3,

Uwaga!

Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.

Dane teleadresowe do kontaktu:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Ul. Miodowa 17/19

02 – 246 Warszawa

Dane teleadresowe do kontaktu z Koordynatorami   Konkursu:

– doradca metodyczny nauczania religii:  Zofia Zawadzka – tel. 503 846 973

Uwaga!

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgoda na bezpłatną  publikację przysłanej pracy do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

  • Jeżeli praca nie spełnia któregoś z wyżej wymienionych warunków pracę należy

odrzucić