Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

W najbliższym czasie ....

KONKURS DLA KATECHETÓW – ATRAKCYJNE NAGRODY WYD. JEDNOŚĆ

Droga Katechetko! Drogi Katecheto!

Wydawnictwo „Jedność” organizuje konkurs dla wszystkich nauczycieli religii, w którym można wygrać cenne nagrody: laptopy, tablety czy pakiety książkowe do wykorzystania jako upominki dla uczniów startujących w konkursach szkolnych.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Katechetycznym „Odmawiajcie różaniec” polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, która ubogaci lekcje religii na jednym z trzech etapów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”:

  1. Szkoła podstawowa kl. 1-4 na temat „Objawienia Matki Bożej”,
  2. Szkoła podstawowa kl. 5-8 na temat „Sanktuaria maryjne”,
  3. Szkoła ponadpodstawowa na temat „Maryja w sztuce”.

Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębienie pobożności maryjnej wśród uczniów, przybliżenie im istoty objawień maryjnych oraz zapoznanie z miejscami, w których Matka Boża otaczana jest szczególną czcią. Ponadto konkurs przyczyni się do aktywizacji katechetów i umożliwi im podjęcie twórczej pracy oraz dzielenie się jej owocami z innymi.

Czas na nadsyłanie prac za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.kwj.pl/konkurs mija 30 czerwca 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 sierpnia br., a podsumowanie konkursu i rozdanie nagród – do 30 września br.

Wszelkie informacje oraz regulamin i harmonogram konkursu dostępne są na stronie www.kwj.pl/konkurs.

Zapraszamy także do rejestracji na portalu dla katechetów „Katecheza w Jedności” – kwj.pl, prezentowanym na ostatnim Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest to platforma wymiany materiałów przygotowanych przez katechetów z całej Polski, która jako pomoc dydaktyczna i nowoczesne narzędzie edukacyjne ma służyć wszystkim katechetom korzystającym z podręczników zgodnych z podstawą programową z 2018 roku. Więcej informacji można znaleźć w materiałach promocyjnych na stronie:

www.kwj.pl/film-katecheza-w-jednosci

Razem z konkursem uruchamiamy kanał szybkiej komunikacji i wymiany uwag za pośrednictwem grupy „Katecheza w Jedności” na Facebooku. Ułatwi nam ona kontakt z katechetami korzystającymi z portalu i biorącymi udział w konkursie. Zachęcamy do dołączenia do grupy po adresem:

www.facebook.com/groups/katechezawjednosci

 

Redakcja Katechetyczna

Wydawnictwa „Jedność”

ZAŁĄCZNIKI

Pismo przewodnie

Regulamin

Grafika

Dyrektor Wydawnictwa „Jedność”

Ks. Leszek Skorupa

Wszelkie pytania można kierować do Redakcji Katechetycznej Wydawnictwa „Jedność”:

Ks. Karol Rasała

katecheza@jednosc.com.pl

 

 

WYDZIAŁ PRAWA NA UKSW – LEKCJE Z PRAWA W SZKOLE

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnie zaproponować organizację spotkania dla uczniów Państwa Szkoły, obejmującego zwięzły wykład z zakresu nauk prawnych oraz prezentację oferty dydaktycznej WPK UKSW.

Spotkanie zostałoby przeprowadzone przez doświadczonego wykładowcę WPK UKSW, w dogodnym dla Państwa terminie. Tematyka wykładu może zostać dostosowana do Państwa oczekiwań i obejmować m.in. zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz prawa kanonicznego. Proponowany czas trwania spotkania to 1 lub 2 lekcje (45 – 90 minut).

Jesteśmy przekonani, że organizacja przedmiotowego spotkania oraz możliwa dalsza współpraca Państwa Szkoły z WPK UKSW przyczyni się do poszerzenia wiedzy i wzrostu świadomości prawnej uczniów.

Uprzejmie prosimy o informację czy są Państwo zainteresowani organizacją proponowanego spotkania dla uczniów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW to wydział o statusie państwowo – kościelnym, kształcący specjalistów z zakresu prawa kościelnego. WPK UKSW jest jednym z zaledwie kilku wydziałów w Polsce, prowadzących studia na kierunku prawo kanoniczne. Studia na tym kierunku kończy rocznie w całym kraju jedynie kilkadziesiąt osób. Jednocześnie stale wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów i praktyków z tego zakresu. Sprawia to, że absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy.

Absolwenci WPK uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego (licencjata w terminologii nauk kościelnych). Są oni przygotowani do podjęcia pracy w administracji i sądownictwie kościelnym oraz w urzędach i instytucjach wymagających wiedzy prawno – kanonicznej oraz wiedzy z zakresu prawa państwowego. Absolwenci WPK mogą podjąć pracę m.in. w:
– w sądach kościelnych (jako sędziowie, promotorzy sprawiedliwości, obrońcy węzła);
– w kancelariach prawnych (jako adwokaci kościelni oraz pełnomocnicy stron);
– w urzędach administracji publicznej – rządowej i samorządowej;
– w kuriach diecezjalnych, biurach konferencji episkopatu oraz innych instytucjach kościelnych;
– w kościelnych i świeckich uczelniach;
– w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach, w których wymagana jest wiedza z zakresu nauk prawnych.

 

Zainteresowanych przeprowadzeniem lekcji prosimy o kontakt mailowy: Mgr Arkadiusz Mróz a.mroz@uksw.edu.pl

PUBLIKACJA „POZNAJ ABY UWIERZYĆ”

Pragnę polecić album „Poznaj, aby uwierzyć”, autorstwa Lecha Gardockiego, wydaną przez wydawnictwo Legard i kierowaną do osób pragnących pogłębić znajomość liturgii Mszy Świętej oraz jej struktury.

Album może posłużyć jako materiał pomocniczy dla osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów Świętych lub jako ciekawy i wzbogacający wiedzę liturgiczną prezent okolicznościowy. Przystępny język oraz wiele ilustracji obrazujących omawiane treści pozwolą czytelnikom na wnikanie w tajemnicę Eucharystii.

Książka może być pomocnym materiałem katechetycznym do formacji liturgicznej w rodzinie i nauczaniu szkolnym, a także wartościową „cegiełką” w zbiórce funduszy na potrzeby remontowe parafii. Na przykład w poprzednim wydaniu był wykorzystywany w zbiórce na budowę Świątyni Opaczności w Warszawie.

Książka posiada Imprimatur Kurii, a jej cenzorem był Ksiądz Profesor Jan Miazek. Otrzymała także liczne nagrody na targach książki katolickiej oraz bardzo pochlebne recenzje w katolickich mediach, w tym w Katolickiej Agencji Informacyjnej, tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Słowo”. Egzemplarz albumu znajduje się w bibliotece watykańskiej z podpisem Papieża Św. Jana Pawła II.

Niniejszą publikację  serdecznie polecam wszystkim, którzy pragną jeszcze bardziej świadomie przeżywać tajemnicę Eucharystii.

Dla zainteresowanych przekazuję kontakt do autora:

Mail: legard@op.pl tel. 602 459 305

Szacunkowy koszt książki to 45 zł, ale autor uwzględnia rabaty.