Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Zamieszczamy komunikat dotyczący Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W piątek, 25 marca 2002 r. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. o godz. 17.00, Ojciec Święty Franciszek, podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie, poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W jedności z papieżem akt ten zostanie dokonany także we wszystkich kościołach w Polsce.

W Archidiecezji Warszawskiej centralnego Aktu Poświęcenia – w imieniu Kardynała Kazimierza Nycza, przebywającego wówczas w Watykanie – dokona Biskup Michał Janocha w archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście w piątek, 25 marca 2022 roku o godz. 17.00.

Tekst aktu >>>do pobrania

W kościołach Archidiecezji Warszawskiej w jedności z papieżem można odczytać Akt Poświęcenia w zależności od uwarunkowań danej parafii:

1. Gdy w kościele jest sprawowana Msza Święta o godzinie 17.00 lub w godzinach wieczornych, po Modlitwie po Komunii należy odczytać Akt Poświęcenia.

2. Gdy w kościele nie jest sprawowana Msza Święta o godzinie 17.00, można odprawić:

  • nabożeństwo, którego propozycję przesyłamy w załączeniu; celebrans może dobrać według uznania Liturgię słowa lub zaczerpnąć z czytań uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  • Drogę Krzyżową, w trakcie której należy odczytać Akt Poświęcenia;
  • nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, w trakcie którego należy odczytać Akt Poświęcenia.

Propozycja nabożeństwa >>>do pobrania

Wydarzenie to wpisuje się w Inicjatywę papieża Franciszka 24 godziny dla Pana, polegającą na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi, w tym roku rozpocznie się w piątek, 25 marca o godz. 17.00 i zakończy 26 marca o godz. 17.00. Hasłem tegorocznej modlitwy są słowa: W Nim mamy odpuszczenie grzechów (por. Kol 1, 13-14). W tym roku, w inicjatywę tę, oprócz Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi wpisana jest także modlitwa o pokój na Ukrainie i na świecie. Modlitwą objęci zostaną także ofiary wojny i wszyscy uchodźcy. W Archidiecezji Warszawskiej, według roztropnej decyzji Księdza Proboszcza, kościoły będą w tym czasie otwarte, aby umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.

Zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, grupy i wspólnoty katolickie oraz wszystkich wiernych archidiecezji do włączenia się w tę modlitwę.