Komunikat: Organizacja rekolekcji wielkopostnych

Czcigodni Księża Proboszczowie, drodzy duszpasterze W liturgii Kościoła w środę 2 marca rozpocznie się czas Wielkiego Postu. Przygotowując się do przeżywania świąt paschalnych będziemy podejmować praktyki pokutne, uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych, a także będziemy ...

Czcigodni Księża Proboszczowie, drodzy duszpasterze

W liturgii Kościoła w środę 2 marca rozpocznie się czas Wielkiego Postu. Przygotowując się do przeżywania świąt paschalnych będziemy podejmować praktyki pokutne, uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych, a także będziemy przeżywać we wspólnocie parafialnej ćwiczenia duchowe czyli rekolekcje.

W rekolekcjach wielkopostnych uczestniczyli także uczniowie szkół podstawowych i średnich. W obecnych warunkach, uczestnictwo dzieci i młodzieży w rekolekcjach, ze względu na zmieniające się przepisy sanitarne, może być znacznie utrudnione, a w niektórych sytuacjach nawet niemożliwe. Rozeznając sytuację w swoich wspólnotach parafialnych, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, zwracamy się do czcigodnych księży Proboszczów o podjęcie takiej decyzji, która umożliwiłaby uczestnictwo dzieci i młodzieży w rekolekcjach z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych. Prosimy, aby tam gdzie będzie możliwe spotkanie z uczniami w tradycyjnej formie, dołożyć wszelkich starań do jego przeprowadzenia. W sytuacji, gdzie szkolne rekolekcje wielkopostne nie będą mogły się odbyć, prosimy duszpasterzy o zorganizowanie rekolekcji w kluczu parafialnym. Sugerujemy również przygotowanie katechez dla uczniów, które zostałyby wygłoszone za pomocą środków medialnych, z których nauczyciele religii korzystają na zajęciach (np. Zoom, Teams itp.).

Życzymy, aby zbliżający się czas Wielkiego Postu był czasem duchowego wzrostu i pogłębienia relacji z Jezusem.

Ks. dr Łukasz Przybylski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży