Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie nowego Lekcjonarza mszalnego

W dniu 22 października 2015 r., ukaże się pierwsza część nowego Lekcjonarza mszalnego (t. I – V) zawierającego czytania na poszczególne okresy roku liturgicznego.

Ta nowa księga liturgiczna została opracowana na podstawie Ordo Lectionum Missae z roku 1981 r. Teksty czytań zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, a psalmy z Liturgii godzin, t. I, Pallottinum, Poznań 2006.

Ukazanie się nowego Lekcjonarza mszalnego wpisuje się w złoty jubileusz pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia w Polsce (1965 r.). Ten przekład Pisma Świętego Episkopat Polski polecił stosować w księgach liturgicznych, o czym świadczy dekret podpisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 12 marca 1966 r.

Tom I zawiera nowe Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego, a każdy tom tabelę Rozkład cyklów niedzielnych i powszednich na poszczególne lata(2015-2035). Na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została dodana sekwencja Chwal, Syjonie (w formie fakultatywnej). Ponadto w każdym tomie są dwie melodie do czytań i pięć melodii do śpiewu Ewangelii. Refreny psalmów responsoryjnych zawierają 11 zgłosek, co ułatwia ich śpiew. Wszystkie teksty Lekcjonarza mszalnego są opracowane według nowych zasad pisowni słownictwa religijnego podanych w 2010 r.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła tomy I – V dekretem z dnia 17 marca 2015 r.

Kolejne tomy: VI (Czytania w Mszach o świętych), VII (Czytania w Mszach obrzędowych), VIII (Czytania w Mszach okolicznościowych i wotywnych) i IX (Czytania w Mszach za zmarłych) są obecnie w przygotowaniu i ukażą się w przyszłości.

Trud wydania nowego Lekcjonarza mszalnego przyjęło na siebieWydawnictwo Pallottinum. Za to dzieło polscy Biskupi składają Pallottinum staropolskie „Bóg zapłać”.

bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów