Kard. Nycz w Boże Ciało: zadbać o zgodę i przebaczenie

Potrzeba nam więcej pokoju i spokoju w naszych sercach, rodzinach, w miejscach pracy, w świecie mediów, życiu społecznym i politycznym. Nie wystarczy zawiesić spory na czas przyjazdu papieża – podkreślił kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystości Bożego Ciała w Warszawie. W tradycyjnej procesji ulicami miasta, poprzedzonej Mszą św. w archikatedrze, uczestniczyły rzesze mieszkańców stolicy.

Głosząc kazanie przy czwartym ołtarzu polowym na Placu Piłsudskiego, na zakończenie tradycyjnej procesji w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, metropolita warszawski pytał m.in., „czy nie mamy obowiązku, także w związku ze zbliżającymi się wydarzeniami w naszej Ojczyźnie – Światowymi Dniami Młodzieży – jako ludzie Eucharystii lepiej usłyszeć modlitwę Jezusa z Wieczernika i zadbać bardziej o zgodę, miłość, jedność, przebaczenie, wzajemne przepraszanie się na co dzień?” – Tak się buduje pokój i zgodę – wskazywał kardynał.

Następnie podkreślił, że potrzeba „więcej pokoju i spokoju w naszych sercach, rodzinach, w miejscach pracy, w świecie mediów, w życiu społecznym, w życiu politycznym”. – Potrzeba nam kierowania się na co dzień przykazaniem miłości według miary Chrystusowej: „Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem” – powiedział kard. Nycz.

„Nie wystarczy zawiesić spory na czas przyjazdu papieża. To byłoby za mało. Trzeba zacząć po nowemu rozwiązywać poważne ludzkie sprawy, tak jak przystoi ludziom, którzy do życia, do rodziny, do pracy, we wszystkie miejsca swojej aktywności idą przecież od ołtarza Eucharystii” – mówił metropolita warszawski.

Wskazał też, że czas zbliżających się uroczystości w Krakowie „może być dobrą okazją do takiego nowego początku”. – Mówię to do wszystkich ludzi dobrej woli, ale z tego miejsca i w tym czasie mówię to przede wszystkim do chrześcijan, katolików stojących przy stole Eucharystii, przyjmujących Komunię świętą – dodał kardynał.

Metropolita zaznaczył, że słowa Jezusa z Wieczernika o jedności i miłości oraz związane z nimi postawy potrzebne są dziś całemu światu, który jest często targany konfliktami wojennymi. Jest to potrzebne także Europie, bezradnej wobec problemów demograficznych, wynikających z egoizmu, ale bezbronnej także wobec problemu uchodźców.

Nawiązując do dzisiejszej uroczystości, kard. Nycz przypomniał, że „Chrystus jest rzeczywiście z nami w Kościele, jest w tajemnicy Eucharystii, a my idziemy ulicami Warszawy, by wyznawać wiarę – rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i wśród nas”.

Eucharystia jednak to nie tylko obecność Chrystusa, ale także „ofiara, uczta, zadatek życia wiecznego, a wreszcie wielkie wołanie o miłość i jedność tych, którzy w niej uczestniczą” – mówił kard. Nycz.

Dlatego idąc w ulicznej procesji – wskazywał metropolita – „chcemy się uczyć tej jedności i miłości, o którą się modlił Jezus w Wieczerniku”.

Metropolita warszawski przypomniał też o najważniejszych tegorocznych wydarzeniach w Kościele – Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Poświęcone im były dekoracje trzech pierwszych ołtarzy, przy których zatrzymywała się procesja idąca z archikatedry św. Jana Chrzciciela. Czwarty ołtarz zbudowało wojsko. W procesji Najświętszy Sakrament nieśli kolejno warszawscy biskupi pomocniczy: Piotr Jarecki, Rafał Markowski i Michał Janocha oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Kardynał zapowiedział, że w połowie lipca na Dni w Diecezjach poprzedzające wyjazd do Krakowa na centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży przyjedzie do stolicy młodzież z całego świata.

Przed wyjazdem na spotkanie z papieżem Franciszkiem młodzież ta będzie goszczona przez warszawskie parafie i rodziny. – W Krakowie będzie radosne święto młodego Kościoła. Chciejmy wszyscy, na miarę naszych możliwości, uczestniczyć w tym dniu. Mobilizujmy się nawzajem i zapraszajmy, w szczególności naszą młodzież – powiedział kard. Nycz, dziękując też rodzinom, parafiom i samorządom miast za włączenie się w przygotowanie do ŚDM.

Tradycyjnie kard. Nycz zaprosił też mieszkańców stolicy do udziału w IX Dniu Dziękczynienia, który w tym roku przypada 5 czerwca i będzie obchodzony jak co roku przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

KAI

fot. Wojciech Łączyński