Kard. Nycz: Kościół zawsze powinien formować elity

"Nie chodzi tylko o formowanie kapłanów, biskupów czy katechetów. Chodzi o formację katolików świeckich" - mówił kard. Kazimierz Nycz podczas inauguracji roku akademickiego na UKSW

W kościele św. Józefa Mszą świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza rozpoczęły się uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas kazania metropolita warszawski i wielki kanclerz uczelni, kard. Kazimierz Nycz, wyraził radość, że co roku właśnie przy ołtarzu, Eucharystią rozpoczynają się inauguracyjne uroczystości. Zauważył, że współczesny świat, coraz bardziej pluralistyczny, z bardzo zróżnicowanymi odpowiedziami na pytania stawiane przez człowieka, stawia uczelni poważne wyzwania.

– Dziś potrzeba Kościołowi uczelni takich, na których ludzie otrzymywaliby bardzo dobrą dydaktykę, przygotowanie do życia, wykształcenie, ale także otrzymywaliby równie dobrą formację. Kościół zawsze powinien dbać o to, by formować elity. Dzisiaj, w dobie czasów synodalności Kościoła, kiedy papież nam tak bardzo przypomina o tej wspólnej drodze Ludu Bożego, trzeba powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o formowanie kapłanów, biskupów czy katechetów. Chodzi o formację katolików świeckich i przygotowanie ich do pracy apostolskiej, do czego są powołani na mocy sakramentu chrztu – mówił kard. Nycz, podkreślając istotną rolę świadectwa dawanego młodzieży przez profesorów i całej akademickiej społeczności.

Po Mszy św. orszak akademicki udał się do auli Roberta Schumana, gdzie podczas uroczystej sesji zostaną immatrykulowani nowi studenci. Do zgromadzonych gości wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, były prezes Polskiej Akademii Nauk, były minister nauki i informatyzacji, Kawaler Orderu Orła Białego.

Korzenie UKSW sięgają Akademii Teologii Katolickiej, z której w 1999 r. powstał szerokoprofilowy uniwersytet. Obecnie liczy 12 wydziałów: Biologii i Nauk o Środowisku, Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Medyczny. Collegium Medicum, Nauk Historycznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Pedagogicznych, Prawa i Administracji, Społeczno-Ekonomiczny oraz cztery tzw. wydziały kościelne – Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Studiów nad Rodziną i Filozofii Chrześcijańskiej, które oprócz nadzoru MEiN podlegają zwierzchnictwu władz kościelnych. Najmłodszą jednostką jest Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW. 11 tys. studentów zdobywa wykształcenie na 95 kierunkach.

W ostatnich latach Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przekształcił się w nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy. Infrastrukturę UKSW tworzą trzy kampusy: na Bielanach przy ul. Dewajtis 5, na Młocinach przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uczelnią państwową, a jednocześnie, ze względu na swoje korzenie i obecne powołanie, ma charakter katolicki. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań i kształcenie przyszłych elit intelektualnych dla państwa, świata i Kościoła.

KAI, kh/archwwa.pl