Jedenastu nowych diakonów Archidiecezji Warszawskiej. „Bądźcie odważni i mężni”

Jedenastu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło w kościele seminaryjnym święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza • ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA RETRANSMISJI UROCZYSTOŚCI

 

W homilii kard. Nycz podkreślił, że święcenia diakonatu to zawsze wydarzenie radosne i oczekiwane przez Kościół, ponieważ powiększa się grono diakonów i przyszłych księży.

– Jest to pierwszy stopień sakramentu święceń, ponieważ poprzez diakonat wchodzimy w służebne, jedyne kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Bo jeden jest kapłan i pośrednik między Bogiem i ludźmi – Pan Jezus – mówił metropolita warszawski.

Metropolita warszawski nawiązał do wojny w Ukrainie i zwrócił się do trzech diakonów, którzy zostali wyświęceni dla Ordynariatu Polowego.

– Chcę wam życzyć, abyście za kilka lat, jako księża, mogli służyć żołnierzom swoim kapłaństwem w pokoju, a nie w takiej niepewności jaką dzisiaj przeżywamy z powodu sytuacji w tej części Europy i za naszą wschodnią granicą – mówił.

Kard. Nycz podkreślił, że wielkie wyzwania czekają jednak wszystkich nowych diakonów, a przyszłych kapłanów.

– Im większe miasto, tym większe wyzwania, dlatego bądźcie odważni, mężni, bo Kościołowi właśnie mężnych, odważnych, zapalonych, gorliwych księży bardzo potrzeba – mówił do diakonów metropolita warszawski.

Święcenia diakonatu przyjęli: Michał Franciszek Borowski, Piotr Lipiec, Dariusz Lis, Łukasz Majer, Kamil Mianowski, Rafał Mińkowski, Mateusz Nerlo, Marek Krzysztof Szczepański, Bartosz Rafał Tarnawski, Przemysław Mateusz Winniak, Jakub Paweł Zinkow.

Przyjmujący święcenia w stopniu diakonatu składają przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz przyrzeczenie zachowania celibatu. Zobowiązują się także do odmawiania liturgii godzin czyli brewiarza.

Nowo wyświęceni diakoni będą mogli podczas liturgii czytać Ewangelię i głosić homilie. A także – przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć pogrzebom oraz spełniać dzieła miłosierdzia.

W czasie celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.

kh/archwwa.pl