Jutro konferencja pt. „Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim”

Konferencja organizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną odbędzie się w czwartek 7 września w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Katolicka Agencja Informacyjna,
Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,

we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW

zapraszają na konferencję

„Finansowanie Kościołów.

Rozwiązania polskie na tle europejskim”

która odbędzie się 7 września (czwartek), w godz. 10.00-15.30
w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

Celem konferencji jest omówienie i ocena sposobu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Europie ze środków publicznych oraz ukazanie jak na tym tle prezentują się rozwiązania obowiązujące w Polsce. Towarzyszyć temu będzie dyskusja wokół kierunków potrzebnej reformy jak również wypracowania nowoczesnego modelu finansowania Kościoła w Polsce – w nawiązaniu do niezrealizowanego wciąż art. 22 ust. 2 Konkordatu.

W sposób szczegółowy omówione zostaną różne modele finansowania Kościołów w Europie (w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, w Czechach i na Słowacji czy we Francji) z uwzględnieniem udziału państwa, w tym model finansowania wspólnot religijnych oparty na podatku kościelnym.

Wystąpią eksperci w zakresie prawa wyznaniowego oraz relacji państwo-Kościół, reprezentujący różne ośrodki naukowe, m.in. prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. dr hab. Mirosław Kosek (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego); prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW); ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); prof. ucz. dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej); ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski); dr Michał Zawiślak (KUL). W dyskusji uczestniczyć będą również abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, b. przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej i ks. dr Grzegorz Giemza z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: rlaczny@ekai.pl

do dnia 6 września, do godz. 12.00.