Jak zgłosić grupę na Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej? Krok po kroku

W Archidiecezji Warszawskiej rejestracja grup chętnych wziąć udział w ŚDM w Lizbonie przebiega na szczeblu diecezjalnym, ogólnopolskim i portugalskim.

Zgłoszeń dokonują tylko i wyłącznie opiekunowie grup, które wyjadą na ŚDM w Lizbonie wyznaczeni i upoważnieni przez księdza proboszcza parafii, z której będzie organizowany wyjazd na ŚDM do Lizbony.

Droga rejestracji grupy jest następująca:

Dokonaj zgłoszenia na szczeblu diecezjalnym, wypełniając nasz formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na poziomie diecezji jest konieczna i obowiązkowa, bo pomoże diecezjalnemu koordynatorowi ŚDM – w potwierdzeniu autentyczności zgłoszenia KBO ŚDM.

>>>Formularz zgłoszeniowy Archidiecezji Warszawskiej

Przejdź do rejestracji w systemie polskim na stronie Krajowego Biura Organizacji ŚDM –  www.sdmpolska.pl i dokonaj zgłoszenia na szczeblu ogólnopolskim.

>>>Instrukcja i formularz rejestracji w systemie KBO ŚDM

Oczekuj na informację z KBO ŚDM, które pozwolą Ci dokonać rejestracji swojej grupy w systemie portugalskim (zgodnie z zapowiedziami organizatorów, będzie to możliwe od września 2022 roku).

 

Ważne:

Od momentu rejestracji grupy, wszystkimi sprawami związanymi z wyjazdem na ŚDM Lizbona 2023 zajmie się KBO ŚDM, który będzie miał bezpośredni kontakt z każdą grupą wyjazdową przez jej opiekuna. Wszystkie propozycje wyjazdu (bilety lotnicze z różnymi opcjami wylotu, pobyt w diecezjach portugalskich, pakiety pielgrzyma) będą ustalane na szczeblu: KBO ŚDM – opiekun grupy. Archidiecezja Warszawska nie organizuje wyjazdu na szczeblu diecezjalnym, gdyż uniemożliwia to portugalski system rejestracji.

Jeśli już dokonałeś rejestracji, zachęcamy Cię do zgłoszenia swojej grupy, jako punktu przygotowań ŚDM. Na stronie KBO ŚDM jest stworzona ogólnopolska interaktywna mapa punktów przygotowań do ŚDM w diecezjach. Dzięki temu młodzieży chętnej wyjechać na ŚDM do Lizbony będzie łatwiej odnaleźć Twoją grupę, skonktaktować się z Tobą i zgłosić chęć wyjazdu.

W celu założenia punktu skontaktuj się z diecezjalnym koordynatorem ŚDM, który ma możliwość tworzenia takich punktów i umieszczenia ich na >>>ogólnopolskiej mapie interaktywnej.

 

W Archidiecezji Warszawskiej koordynatorem ŚDM jest ks. Zbigniew Sawiak, który pełni dyżury związane z organizacją ŚDM w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w poniedziałki od godz. 10:00 do 13:00. Spotkanie najlepiej umówić wysyłając wcześniej w wiadomości zapytanie na adres e-mail: ks.zsawiak@gmail.com.