Jak pomóc poszkodowanym w konflikcie syryjskim? Oto instrukcja, jak włączyć się w akcję „Rodzina rodzinie”

Program rozpoczęto w październiku 2016 roku w odpowiedzi na apel Franciszka ♦ Według statystyk Caritas pomocy udzieliło około 6 tys. podmiotów: rodziny, szkoły, parafie, zgromadzenia zakonne ♦ W program zaangażowało się już wiele osób, rodzin, parafii i wspólnot Archidiecezji Warszawskiej ♦ Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję "Rodzina rodzinie"

„Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców” oświadczył we wrześniu 2015r. papież Franciszek, a odpowiedzią na jego wezwanie stał się program „Rodzina rodzinie”. Dzięki rozpoczętej w październiku przez Caritas Polska inicjatywie rodziny syryjskie i libańskie, cierpiące z powodu zagrożenia wojennego i skrajnego ubóstwa, mogą liczyć na wsparcie ze strony wspólnot, parafii, diecezji, organizacji i przede wszystkim innych rodzin odległych geograficznie.

Przy realizacji programu Caritas Polska współpracuje z partnerami na miejscu- Caritas Liban, Caritas Aleppo, będącą oddziałem Caritas Syria oraz z siostrą Urszulą Brzonkalik ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, która od półtora roku pracuje w Aleppo.

Caritas Liban prowadzi ośrodki zdrowia i kliniki mobilne, działające na obszarach wiejskich, zapewnia także pomoc społeczną, taką jak: usługi dla osób starszych, podstawową opiekę zdrowotną, dostęp do edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach, prowadzi także programy rozwoju obszarów wiejskich. Pomaga potrzebującym bez względu na ich pochodzenie etniczne czy wyznanie.

Caritas Aleppo bez ustanku działa w oblężonym mieście i udziela pomocy medycznej, wpiera ludzi starszych, pozbawionych schronienia i żywności.

„Nasi partnerzy powtarzają, że obecnie edukacja i usługi medyczne są najpilniejszymi potrzebami.”- tłumaczą organizatorzy i dodają-  „Z powodu trwającej ponad 5 lat wojny, można zaobserwować zdrowotne konsekwencje złych warunków życia oraz odżywiania, które bardzo osłabiły organizmy ludzi, przez co stali się podatni na choroby.”

 

Kard. Nycz: zachęcam do włączenia się w to dzieło

W liście pasterskim na Wielki Post do udziału w programie „Rodzina Rodzinie’ zachęcił Arcybiskup Warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Zachęcam gorąco wszystkich – kapłanów, parafie, rodziny katolickie i wszystkich ludzi dobrej woli – do włączenia się w to dzieło: konkretne, dyskretne i skuteczne. To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom”. Apel metropolity warszawskiego spowodował, że jeszcze więcej wspólnot i osób indywidualnych z Mazowsza włączyło się w tę akcję. Ale pomoc wciąż jest potrzebna.

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl W sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:

  • pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki wraz z innymi darczyńcami. Koło wykresu informuje, ile środków potrzeba do objęcia tej rodziny systematyczną pomocą, każdy z darczyńców przekazuje ich dowolną część. Opcja ta dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.
  • drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.

Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.

Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

Według statystyk Caritas w akcję „Rodzina Rodzinie”, od początku października 2016 r. włączyło się około 6 tys.podmiotów. Wśród darczyńców znalazło się ponad 5 470 podmiotów, m.in. rodzin, szkół, organizacji i osób indywidualnych.

rodzinarodzinie.caritas.pl/ archwwa.pl