Jak Kościół angażuje się w pomoc potrzebującym? Powstała specjalna publikacja

9,7 mln zł to całkowita wartość pomocy zrealizowanej przez Kościół katolicki w roku 2022 tylko na terenie jednej warszawskiej dzielnicy, Bielany - to dane zawarte w publikacji, która powstała pod kierownictwem ks. dr. hab. Tomasza Jakubiaka

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum wydało monografię pt. „Pomoc społeczna Kościoła i państwa. Zaangażowanie Kościoła katolickiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w działania na rzecz potrzebujących, w szczególności chorych i uchodźców, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 roku”. To efekt badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem ks. dr. hab. Tomasza Jakubiaka, prof. AKW, w którego skład weszli również: dr Marcin Kołodziej, dr hab. Jacek Lorkowski (SGH), dr Robert Bańdur (AKW), dr Mateusz Wyrzykowski (AKW).

– Wyjątkowość badań polega na tym, że nikt do tej pory nie oszacował wartości zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w działalność na rzecz potrzebujących, w szczególności chorych i uchodźców. W publikacji zebrano dane o zakresie pomocy udzielanej przez Kościół rzymskokatolicki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, a także dokonano analizy szacunkowej jej wielkości. Nie pominięto również aspektu prawnego realizacji przedmiotowej działalności – wyjaśnia ks. Tomasz Jakubiak.

Okazało się, że całkowita wartość pomocy brutto realizowanej przez jednostki Kościoła katolickiego w 2022 roku na terenie tylko jednej dzielnicy – Bielany – wyniosła około 9,7 mln zł. Kwota ta nie uwzględnia działalności prowadzonej z subwencji, jakie badane jednostki katolickie otrzymały od państwa (szeroko rozumianego), np. w ramach kontraktów z NFZ lub dotacji na szkolnictwo. Nie uwzględnia również pomocy, której nie udało się oszacować. Obejmuje wyłącznie tę pomoc, którą jednostki katolickie realizowały przeważnie ze zbiórek, ofiar, projektów.

Wartość pomocy netto udzielanej przez badane jednostki katolickie na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 roku wyniosła minimum 6,8 mln zł. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę kwotę, o jaką zredukowano użytkowanie przestrzeni lokalowych w jednostkach badanych, aby działalność pomocowa mogła być realizowana, koszty związane z zapewnieniem transportu, koszty związane z organizacją pomocy – wartość pomocy osiągnie minimum 7,5 mln zł.

Na wartość pomocy składa się również zaangażowanie wolontariuszy, którzy na działania pomocowe poświęcili łącznie 62 324 godziny, co daje około 7,1 roku. Gdyby pomnożyć liczbę godzin przez minimalną stawkę godzinową, jaka obowiązywała w 2022 roku, czyli 19,70 zł, otrzymalibyśmy kwotę około 1,23 mln zł. I o taką kwotę należałoby powiększyć owe 7,5 mln zł.

Przy szacowaniu skali pomocy nie można zapomnieć o pomocy realizowanej w formie zapewnienia noclegu i wyżywienia. Uchodźcy i jedna osoba potrzebująca w jednostkach Kościoła katolickiego spędzili w sumie 23 896 dób, co daje 65,46 roku. Gdyby pomnożyć liczbę dni przez świadczenie pieniężne, jakie przysługiwało za nocleg i wyżywienie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku (czyli 40 zł), to otrzymalibyśmy kwotę około 955 840 zł. Liczby te nie uwzględniają noclegów zapewnionych przez katolików mieszkających na terenie Bielan.

Sumując wartość całej pomocy udzielanej przez jednostki kościelne, otrzymujemy właśnie kwotę 9,7 mln zł.

Książka do pobrania za darmo: https://jakubiaktomasz.pl/publikacje/monografie/. Szczegółowe dane dotyczące pomocy społecznej Kościoła katolickiego znajdują się od s. 78.