Informacje dla parafialnych centrów ŚDM

Ważne informacje dla parafialnych koordynatorów ŚDM ze spotkania 30 czerwca 2016 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
 1. Przydzielenie gości do parafii
  Prosimy rozdzielać po jednej osobie do rodzin lub mniejszą liczbę w tych rodzinach, w których deklarowano, że mogą przyjąć więcej osób
  Wolą Księdza Kardynała jest, aby parafie pozostały w gotowości przyjęcia pielgrzymów do końca
 2. Przydzielenie grup do parafii dokonuje się przez wysłanie maila i stworzenie konta dostępu do panelu danych grupy i ich liderów. Należy je sprawdzać w celu weryfikacji czy nie przydzielono parafii kolejnej grupy.
 3. Ostatnia szansa poprawić maile, lub dopisać, jeżeli do parafii nie dochodzą wiadomości drogą mailową.
 4. W pierwszym kontakcie należy przypomnieć grupom o następujących sprawach:
  1. Konieczności ubezpieczenia każdego uczestnika grupy na „Dni w Diecezjach” – NNW, OC – od szkód wyrządzonych w mieniu wynajmowanym i zdrowotne – tylko dla osób spoza UE
  2. Poproszenie o listę osób przyjeżdżających do parafii – imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer paszportu/dowodu osobistego. Taką listę grupa może przesłać parafii goszczącej lub przynajmniej posiadać przy sobie
  3. Certyfikat uczestnictwa – dla osób potrzebujących wiz
  4. Ustalenie terminu przyjazdu i środka transportu – bezwzględne przekazanie do Diecezjalnego Centrum ŚDM
  5. Ustalenie terminu i środka transportu do Krakowa – bezwzględne przekazania do Diecezjalnego Centrum ŚDM
  6. Goście zagraniczni mogą korzystać z naszych dodatkowych pociągów dostępnych w rezerwacji na nasze warszawskiej stronie ŚDM. Pociągi te rezerwuje parafia, opłacają goście.
 5. Informacje o środkach transportu i przyjeździe gości
  1. Autokary na czas nocy mają być postawione na strzeżonych i bezpiecznych parkingach – prosimy o kontakt z lokalną policją, wskażą miejsca
  2. Anioł Stróż grupy (z osobami towarzyszącymi, wolontariuszami)– jej opiekun udaje się na lotnisko/dworzec i odbiera grupę, przekazując im identyfikatory – w tym celu każda parafia zaopatrza się w markery niezmywalne i dokonuje wpisania imienia i nazwiska uczestnika „Dni w Diecezjach”, od tego momentu na terenie Warszawy i okolic – strefa 1 i 2 oraz Koleje Mazowieckie na terenie całego województwa mazowieckiego podróżują za darmo
  3. Po przyjeździe do parafii nie zapomnijmy o posiłku po podróżnych
 6. Przywitanie gości dokonuje się według uznania parafii – prosimy o zaproszenie do udziału w wydarzeniach, lokalnych władz samorządowych i osób, które wspierają wydarzenie „Dni w Diecezjach” na poziomie lokalnym np. sponsorzy)
 7. Przypominamy, że każda parafia goszcząca gości ma obowiązek zgłosić wyżywienie w Diecezjalnym Centrum ŚDM: http://sdm2016.waw.pl/pl/wyzywienie/
 8. Istnieje możliwość rezerwowania wejść do muzeów. Cała oferta jest na naszej warszawskiej stronie ŚDM. Dostępne ssą muzea i instytucje kulturalne miasta stołecznego Warszawy, Województwa mazowieckiego oraz instytucji państwowych takich jak Sejm i Senat. Rezerwacja dokonuje się przez http://sdm2016.waw.pl/pl/zapisy-grupowe-do-muzeow-podczas-dni-w-diecezjach/ W tym celu prosimy przekazać gościom, jaka jest oferta Warszawy i uzgodnić z nimi, gdzie chcą się pojawić.
 9. Na terenie parafii należy powołać
  1. Punkt informacyjny – rejestracja
  2. Punkt poczęstunku
  3. Punkt medyczny
  4. Dostęp do internetu
  5. Sanitariaty

ODBIÓR PAKIETÓW PIELGRZYMA I IDENTYFIKATORA UCZESTNIKA

 1. IDENTYFIKATORY
  1. Każdy jest numerowany i imienny (wpisywany niezmywalnym pisakiem)
  2. Zróżnicowanie pakietów: uczestnik, wolontariusz, wolontariusz parafialny, koordynator, organizator
  3. Zróżnicowanie terminu ważności identyfikatorów: uczestnik – 20 – 25 lipca, grupy wcześniej przybywające mogą jeździć na te identyfikatory, wolontariusz 15lipca – 7 sierpnia, wolontariusz parafialny (max 10 osób) – 15 lipca – 7 sierpnia, koordynator i organizator – 15 lipca – 7 sierpnia
  4. Wydawanie identyfikatorów w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19 w dniach: 11 i 12 lipca 2016 w godz. 10.00 – 14.00
 2. PAKIET PIELGRZYMA: torba, różaniec, smycz z identyfikatorem, bidon, informator miejsko – diecezjalny z mapą, informator wojewódzki, materiały od MSZ i IPN
  1. Wydawanie pakietów w Domu Rekolekcyjnym przy WMSD Dewajtis 3 w dniach: 11 i 12 lipca 2016 w godz. 10.00 – 14.00
  2. Każda parafia ma możliwość dodania własnego gadżetu dla przyjmowanych gości.
   1. Czwartek, 21 lipca – DZIEŃ KULTURY I HISTORII
    1. Zwiedzanie miasta, muzeów i instytucji kulturalnych
    2. Uroczysty koncert na przywitanie gości w 2016 – Plac Piłsudskiego „Wiara nadzieja, miłość” – od 18.00 możliwość wejścia na plac, po dokładnej kontroli. Parafie prosimy o przybycie z gośćmi, rodzinami ich goszczącymi, wszystkimi wolontariuszami i wyjeżdzającymi  do Krakowa oraz prosimy o zaproszenie wszystkich parafian na to wielkie wydarzenie. Organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a szczególnie Stołeczna Estrada. Program jest imponujący zarówno co do  treści, wykonawców jak i efektów specjalnych.  Wydarzenie transmitowane będzie przez telewizję Polsat.
     UWAGA – bardzo późny powrót pielgrzymów do domów – prosimy o uprzedzenie rodzin.
   2. Piątek, 22 lipca – DZIEŃ NAWIEDZANIA SANKTURIÓW I DZIEŁ MIŁOSIERDZIA
    1. Na stronie warszawskiej ŚDM są dostępne Sanktuaria naszej Diecezji, prosimy o indywidualne umawianie swojego przybycia. W większości Sanktuariów istnieje możliwość odprawienia Mszy św. Prosimy o indywidualny kontakt z Sanktuarium
    2. Dzieła miłosierdzia – we własnym zakresie np. z parafialną Caritas.
    3. Modlitwa we wszystkich parafiach o 21.00 w intencji ŚDM, Papieża i młodzieży oraz ŚDM. Rozpoczyna się od rozpalenia przed kościołem ognia modlitwy, następnie przebieg nabożeństwa według przysłanego formularza do parafii. Prosimy o wysłanie grupom w pdf – dostępny na naszej stronie tekst nabożeństwa i umówienie jego przebiegu z podziałem, kto co ma wykonać.
   3. Sobota, 23 lipca – DZIEŃ WSPÓŁZAWODNICTWA I SPORTU
    Do wczesnych godzin popołudniowych dzień rekreacji Sportu. We współpracy z Dzielnicą lub samorządem prosimy przygotować program wydarzenia.
   4. Spotkanie przy Świątyni Opatrzności Bożej – WARSZAWSKIE UWIELBIENIE –
    MSZA ŚW.  POSŁANIA DO KRAKOWA

    1. Początek wydarzenia od 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – transmitowane przez TVP
    2. Udział wszystkich ministrantów, lektorów, panów z asysty liturgicznej i szafarzy nadzwyczajnych Komunii św.
    3. Koncert Arki Noego i 2 TM 2,3
    4. Przygotowanie do Mszy św. – grupa Shalom i Wiarygodni
    5. Msza św. w języku polski, łacińskim – części stałe, hiszpańskim i portugalskim
    6. Koncert uwielbienie – Maleo Raegers
    7. Rejestracja księży do koncelebry do 5 lipca 2016 na maila a.warszawska.sdm2016@gmail.com, z dopiskiem KONCELEBRA ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI – w uwagach trzeba dopisać czy potrzebna jest karta parkingowa na samochód (200 sztuk), w zgłoszeniu informujemy o liczbie naszych księży i księży gości z zagranicy (w tym biskupów)
    8. Zgłoszenie Księży do spowiadania w różnych językach przy Świątyni Opatrzności Bożej również do 5 lipca, na warszawska.sdm2016@gmail.com z dopiskiem SPOWIEDŹ WIERNYCH – ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

WSZYSTKIE WYDARZENIA NA TERENIE WARSZAWY I SAMORZĄDÓW SĄ OTWARTE.

PROSIMY NA NIE, SZCZEGÓLNIE WE CZWARTEK I SOBOTĘ, ZAPRASZAĆ WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI .

 1. Niedziela, 24 lipca – Msza św. parafialna, obiad w gronie rodziny, zakończenie i podziękowanie oraz pożegnanie – według uznania parafii. Prosimy nie zapomnieć dać prowiantu na drogę do Krakowa.
 1. WYDARZENIA RELIGIJNE PODCZAS „DNI W DIECEZJACH”
  1. Msza św. przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – główne wydarzenie
  2. Piątkowa modlitwa wieczorna o 21.00 we wszystkich kościołach parafialnych
  3. Nawiedzenie Sanktuariów Archidiecezji Warszawskiej i poznanie naszych Świętych
  4. Uroczystości organizowane według uznania parafii: Msza św., modlitwa poranna i wieczorna itd.

Jedna z Mszy św. w tych dniach powinna być sprawowana według formularza wezwania/patrona parafii.

  1. WYDARZENIA ŚWIECKIE
   1. Plac Piłsudskiego – wydarzenie główne
   2. Miejska strefa Miłosierdzia
   3. Wydarzenia w poszczególnych dzielnicach
  2. GRUPY WARSZAWSKIE DO KRAKOWA
   1. Rejestracja zakończyła się 30 czerwca – będzie możliwość rejestracji po tej dacie
   2. Powołano dwie makrogrupy Archidiecezji Warszawskiej – ok. 8000 osób
   3. Możliwość zgłaszania się nowych osób, które mogą prosić o zaświadczenie z parafii, prosimy o wystawienie dokumentu – brak przeciwskazań do udziału w ŚDM – dołączamy do panelu grupy
   4. Możliwość wyjazdu pociągami – grup zarejestrowanych i grup parafialnych udających się do Krakowa: http://sdm2016.waw.pl/pl/pociagi-do-krakowa/
   5. na dzień dzisiejszy pociągami pojedzie 6700 osób
   6. Kapłani – rejestracja do 30 czerwca: wypełnienie deklaracji kapłańskiej, aby móc koncelebrować i pełnić kapłańską posługę np. spowiedź
  3. Bezpłatne wejściówki na Mszę św. kończącą ŚDM.
   Do  4 lipca parafie mogą zgłosić liczbę wejściówek do Moderatora Wydziałów Duszpasterskich przez stronę:  a.warszawska.sdm2016@gmail.com z dopiskiem BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI.
  1. Msza św. w Częstochowie nie jest częścią ŚDM. Wszelkie informacje u Ks. Moderatora Kurii – Ks. Tadeusza Sowy