Gaude Mater Polonia! Kard. Nycz pozdrowił uczestników beatyfikacji

"Z całego serca pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Świątyni Opatrzności Bożej oraz tych, którzy przez telewizję i media łączą się z nami w wielkiej wspólnocie dziękczynienia" - powiedział kard Kazimierz Nycz na początku Mszy św. beatyfikacyjnej pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro

Słowo wstępne kard. Kazimierza Nycza

Gaude, Mater Polonia! Raduj się, Matko Polsko! Słowa hymnu, który od ponad ośmiuset lat rozbrzmiewa w polskim Kościele, pięknie wyrażają naszą radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że dane nam było doczekać, mimo ponad rocznego opóźnienia spowodowanego pandemią, beatyfikacji dwojga wielkich naszych Rodaków: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Matki Niewidomych Elżbiety Róży Czackiej.

Z całego serca pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Świątyni Opatrzności Bożej kapłanów i
dostojnych gości oraz tych, którzy nie mogli tutaj dziś przybyć z różnych powodów, ale przez telewizję i media łączą się z nami w wielkiej wspólnocie dziękczynienia.

Naszej modlitwie będzie przewodniczyć i w imieniu Ojca Świętego Franciszka dokona obrzędu
beatyfikacji kardynał Marcello Semeraro z Rzymu, którego serdecznie witamy; wraz z przybyłymi
na tę uroczystość księżmi kardynałami i biskupami z Polski i z zagranicy.

Eminenza, La ringrazio di cuore per essere qui con noi a nome del Santo Padre Francesco e la prego
di voler presiedere a questa Santa Messa e al rito di beatificazione.