Formularz dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

Przekazujemy polski przekład tekstów Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego potwierdzony 2 kwietnia 2019 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W 2008 r. w łacińskim Missale Romanum (editio typica III, emendata) Stolica Apostolska  opublikowała Supplementum z tekstami dłuższej formy Mszy Wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Teksty te zawierają m.in. rozbudowaną liturgię słowa (4 czytania przed
Ewangelią) z oracjami przed czytaniami na wzór liturgii słowa Wigilii Paschalnej.

Polski przekład tych tekstów został zatwierdzony (łac. approbatio) w dn. 14 marca 2018 r. przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 378. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r., uchwałą nr 25/378/2018, i
przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów celem potwierdzenia (łac. confirmatio).

Kongregacja w dn. 2 kwietnia 2019 r. potwierdziła polskie tłumaczenie odnośnych oracji oraz pozostałych tekstów formularza.
Z chwilą potwierdzenia przez Stolicę Apostolską tłumaczenie uzyskuje moc obowiązującą i odtąd w języku polskim należy używać tego formularza, jeśli sprawuje się Mszę Wigilijną w dłuższej formie.

Użycie dłuższej formy Mszy Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego jest możliwością, a nie obowiązkiem (zob. rubryka nr 1: „W kościołach, w których sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, można ją celebrować w następujący sposób…”)