„Fides et cultura 2020” od jutra w Warszawie

Jutro rozpoczyna się pierwszy zjazd międzynarodowego środowiska projektu "Fides et cultura 2020" 

W dniach od 28 do 30 grudnia uczestnicy zjazdu z archidiecezji warszawskiej, innych diecezji polskich oraz z zagranicy będą wraz z prelegentami zgłębiać w interdyscyplinarnej perspektywie temat relacji pomiędzy Kościołem a państwem. Zjazd będzie się odbywał w sali św. Jana Chrzciciela w Domu Arcybiskupów Warszawskich

Zjazd rozpocznie się od wystąpienia ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier (UJ) – kapłana archidiecezji warszawskiej, który przedstawi prawne aspekty tego zagadnienia, następnie pan prof. Michał Gierycz (UKSW) zajmie się tym tematem z punktu widzenia politologii. Kolejną sesję poprowadzi ks. dr Andrzej Kucinski (Rzym), który będzie analizował ten problem na płaszczyźnie filozoficzno-teologicznej. Zjazd zakończy się wykładem prof. Jana Grosfelda (emerytowany profesor UKSW) na temat nadziei w czasach kryzysu. 

Projekt fides et cultura 2020 zainicjował urodzony w Warszawie ks. Paweł Milerski (Kolonia), który wraz z grupa młodych ludzi tworzy międzynarodowe środowisko ludzi zainteresowanych odważną debatą o charakterze popularno-naukowym, dotyczącą tematów z zakresu szeroko rozumianej relacji zachodzącej pomiędzy wiarą a rozumem i jej wpływem na kulturę, a co za tym idzie na otaczający nas współczesny świat. Więcej informacji o projekcie na: www.fidesetcultura2020

To jeden z projektów łączących młodych ludzi chcących odkrywać kulturowy wyraz wiary, który przekłada się na realny wkład w budowę społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla którego podstawową formą relacji jest dialog. Archidiecezja Warszawska wspiera wydarzenie.