Dyspozycje dotyczące 11 listopada

Zgodnie z decyzją Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, w środę, 11 listopada br., w Narodowe Święto Niepodległości, we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji, podczas każdej Mszy świętej należy: – do modlitwy wiernych dołączyć wezwanie ...

Zgodnie z decyzją Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, w środę, 11 listopada br., w Narodowe Święto Niepodległości, we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji, podczas każdej Mszy świętej należy:

– do modlitwy wiernych dołączyć wezwanie o ustanie pandemii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie,

– po modlitwie post communio odmówić modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi (tekst modlitwy w załączeniu),

– odśpiewać pieśń Boże coś Polskę oraz Suplikację.

Modlitwy te należy kontynuować w następne dni i nadchodzące niedziele.

***

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.